Samenwerking Molse Lichtstoeten

Bestand
open bestand

Categorie
Niet op basis van het CED gesubsidieerde lokale of regionale organisatie

Expertise ICE
Podiumkunsten of voorstellingen
Sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen

Trefwoord
stoet

Vrij trefwoord
Lichtstoet

Websites
http://www.rozenberglichtstoet.be
http://www.lichtstoet.be

Gerelateerd element (Wat)
Molse Lichtstoeten

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Samenwerking Molse Lichtstoeten
Molse Lichtstoeten: Kennisoverdracht Molse scholengemeenschap (2013)
Molse Lichtstoeten: borgingsmaatregelen documentatie
Molse Lichtstoeten: sensibiliseringsmaatregelen voor de wagenbouwers en leden van de lichtstoetverenigingen

Koninklijke Maatschappij De Rozenband vzw (Mol-Centrum Rozenberg Lichtstoet) en vzw Lichtstoet Ginderbuiten (Lichtstoet Mol- Ginderbuiten) houden, op vraag van de gemeenschap, de Molse Lichtstoet tradities (ontstaan in 1885) in stand door:
  • Het organiseren van de jaarlijkse Mol-Centrum Rozenberg Lichtstoet
    (tweede zaterdag van september)
  • Het organiseren van de jaarlijkse Ginderbuiten Lichtstoet
    (laatste zaterdag van september).
  • Het opvoeren van het frequente tentoonstellingen en filmavonden rond de Molse Lichtstoeten.
  • Het creëren van diverse nevenactiviteiten om dit erfgoed en deze tradities levendig te houden.
  • Samenwerking tussen beide lichtstoeten op technisch/organisatorisch vlak.
; Molse Lichtstoeten