Eric Devos

Expertise ICE
Orale tradities en uitdrukkingen, inclusief taal als een vehikel van ICE
Sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen

Trefwoord
processie

Vrije trefwoorden
documenteren
archiefonderzoek

Website
http://www.fiertel.be

Gerelateerd element (Wat)
Fiertelommegang van Ronse

Gerelateerde organisaties
Stedelijk Fiertelcomité Ronse
LECA

 ,
 
Stadsarchivaris van de stad Ronse. Als stadsarchivaris heeft Eric op zeer regelmatige basis contact met alle medewerkende instanties van de Fiertelommegang, waardoor een soort algemeen overzicht ontstaat. Dat is initieel beginnen groeien met de opname van de ommegang op de inventaris Vlaanderen voor immaterieel erfgoed in 2009, en is sindsdien bestendigd.
Eric schreef een aantal historische publicaties die pogen het Fiertelgebeuren en de figuur van de patroonheilige Sint-Hermes, in zijn historische context te plaatsen, en te linken aan andere gelijklopende tradities. Wijzigingen, aanpassingen en het ontdekken van evoluties (bv parcours, iconografie enz) behoren daartoe.
Eric Devos geeft voordrachten voor alle belangstellende en/of betrokken verenigingen. Hij i<span style="\&quot;font-size:" 12px;\"="">s tevens, samen met een werkgroep, betrokken bij het UNESCO-dossier in voorbereiding.; Eric Devos