Belgische Krulbolbond

Categorie
Niet op basis van het CED gesubsidieerde landelijke organisatie

Expertise ICE
Sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen

Trefwoorden
spel
sport

Vrij trefwoord
Meetjesland

Website
http://www.krulbol.be

Gerelateerd element (Wat)
Volkssport Krulbol

Gerelateerde organisaties
Sportimonium
VlaS

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Krulbol: identificatie en documentatie
Krulbol: communicatie en sensibilisering

 ,
 
De Belgische Krulbolbond is een overkoepelend orgaan van een 57-tal krulbolclubs in Vlaanderen. De vereniging telt in 2010 zo'n 891 leden. Samen met de aangesloten clubs en VlaS (Vlaamse Traditionele Sporten vzw) voert de vereniging promotie voor het beoefenen van het "Krulbollen", dit zowel als recreatie- als wedstrijdsport. Door die promotie wil de krulbolbond de krulbolsport verder ontwikkelen en het "Krulbollen" als Vlaams Erfgoed in stand houden voor het nageslacht. De BKB is aangesloten bij VlaS. VlaS is, als organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding, erkend door de Minister van Sport en Bloso en is aangesloten bij de Vlaamse Sportfederatie.; Belgische Krulbolbond