Rob Belemans

Expertise ICE
Orale tradities en uitdrukkingen, inclusief taal als een vehikel van ICE
Ander domein

Trefwoord
taal

Gerelateerde organisatie
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw

 ,
 
Rob Belemans behaalde een licentiediploma in de Germaanse taal- en letterkunde (D-N) aan de KU.Leuven en promoveerde in 2009 aan dezelfde Alma Mater tot doctor in de taal- en letterkunde.
Aansluitend aan zijn licentiaatsstudies verbleef hij een jaar als bursaal aan de Westphälische Wilhelms-Universität te Münster (D). Hij was vervolgens wetenschappelijk medewerker bij dialectologische onderzoeksprojecten aan de Radboud Universiteit Nijmegen en aan het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie van de KU. Leuven. Daarna combineerde hij opdrachten in het middelbaar onderwijs met coördinatiefuncties bij de opstart van het Witloofmuseum te Kampenhout en bij een regionaal Leader+project voor plattelandsontwikkeling in het Maasland. 
In 1999 trad hij in dienst bij het Vlaams Centrum voor Volkscultuur, dat in 2008 via fusie opging in FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Binnen FARO nam hij de functies op van stafmedewerker immaterieel erfgoed en hoofd-redacteur van het faro-tijdschrift.

Sinds eind 2016 is Rob Belemans directeur van de Dienst Kunst en Erfgoed aan de KULeuven.;