Ros Beiaardcomité vzw

Categorie
Niet op basis van het CED gesubsidieerde lokale of regionale organisatie

Expertise ICE
Sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen

Trefwoorden
feest
stoet

Website
http://www.rosbeiaard.be

Gerelateerde elementen (Wat)
Ros Beiaard en Ommegangsreuzen van Dendermonde
Reuzencultuur in Vlaanderen

Gerelateerde borgingsactie (Hoe)
Borgingsmaatregelen rond het Ros Beiaard en Ommegangsreuzen van Dendermonde

 ,
 
De vzw Ros Beiaardcomité is opgericht door de stad Dendermonde, met als doelstelling de organisatie van de Ros Beiaardommegang en de Reuzenommegang ‘Katuit’ in Dendermonde, met inbegrip van een specifiek aanloop- en omkaderingsprogramma voor elk van de ommegangen. Deze organisatie omvat onder meer de inhoudelijke en artistieke invulling, de technische en logistieke omkadering, de informatieverstrekking, de promotievoering en de productontwikkeling.
 
Daarnaast zorgt het Ros Beiaardcomité, samen met de stad Dendermonde, voor de bewaring, overdracht en promotie van het erfgoed verbonden aan de Ros Beiaardommegang en de Reuzenommegang ‘Katuit’, dit met inachtname van de nodige kwaliteitsstandaarden en de geldende gebruiken.

Het Ros Beiaarcomité telt 17 leden en is samengesteld uit politieke mandatarissen, ambtenaren en deskundigen uit de socio-culturele en economische wereld. De vzw functioneert onder het voorzitterschap van de burgemeester van Dendermonde.;