Nationale Proeftuin voor Witloof vzw

Categorie
Niet op basis van het CED gesubsidieerde landelijke organisatie

Expertise ICE
Ambachtelijke vaardigheden
Kennis en praktijken over de natuur en het universum

Trefwoorden
ambachtelijke techniek
voeding

Vrij trefwoord
land- en tuinbouw

Website
http://www.proeftuinherent.be

Gerelateerd element (Wat)
Het telen van grondwitloof

Gerelateerde organisaties
Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG)
Witloofmuseum Kampenhout
vzw Brussels Grondwitloof
Werkgroep Eigen Zaadteelt

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Vlaams-Brabants Grondwitloof.EU!
Promotie-acties grondwitloof
Onderzoeks-acties grondwitloof
Overdracht-acties grondwitloof
Documentatie-acties grondwitloof

 ,
 
 
De Nationale Proeftuin voor Witloof, die opgericht is in 1973, is een onderzoeksinstelling voor de witloofteelt. Dit praktijkcentrum voor de witloofteelt heeft als doel de grondwitloofteler teelttechnisch te ondersteunen. Hiertoe legt de proeftuin veld- en forcerieproeven aan in praktijkomstandigheden. Anderzijds speelt de proeftuin ook een voorname rol bij het meer fundamentele onderzoek van de KULeuven naar bijvoorbeeld de bitterstoffen en suikers in het witloof. Hierin komen zowel de hybriden als de telersselecties aan bod.
De proeftuin adviseert de telers bij de toepassing van energiebesparende maatregelen of de keuze voor een alternatieve energiebron op het bedrijf (zonnepanelen, vergisting van witloofwortels).
De proeftuin staat ook in voor de doorstroming van de kennis, die voortvloeit uit de diverse proeven, naar de doelgroep. De voorlichters beantwoorden enerzijds de vragen van individuele telers. Anderzijds zijn er de groepsvoorlichtingsactiviteiten: proefveldbezoeken, cursussen, voordrachten, publicaties in vakbladen, nieuwsbrief en de website www.proeftuinherent.be.
De proeftuin is gehuisvest in Proefcentrum Herent, Blauwe Stap 25 te Herent, op een boogscheut van de provinciehoofdstad Leuven in het rustieke platteland op de grens tussen het Dijleland en het Hageland. Op aanvraag en afhankelijk van de doelgroep kan er een specifieke rondleiding in het Centrum gemaakt worden, waarbij de diverse activiteiten van het Centrum worden voorgesteld. 
Naast witloofteelt wordt er op het Proefcentrum namelijk ook heel wat onderzoek gedaan naar energiegewassen, quinoa, goudsbloem en zoete aardappel. Het Proefcentrum is ook de uitvalsbasis van het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB)  in Vlaams-Brabant. Deze afdeling staat met informatie en begeleiding eveneens ten dienste van de Land- en tuinbouw.
 
 ;