Werkgroep Eigen Zaadteelt

Bestand
open bestand

Categorie
Niet op basis van het CED gesubsidieerde landelijke organisatie

Expertise ICE
Kennis en praktijken over de natuur en het universum
Ambachtelijke vaardigheden

Trefwoorden
ambachtelijke techniek
voeding

Website
http://www.zelfzadentelen.be/partners/werkgroep-eigen-zaadteelt

Gerelateerd element (Wat)
Het telen van grondwitloof

Gerelateerde organisaties
vzw Brussels Grondwitloof
Nationale Proeftuin voor Witloof vzw

Gerelateerde borgingsactie (Hoe)
Onderzoeks-acties grondwitloof

De Werkgroep Eigen Zaadteelt is een Vlaams initiatief van verschillende partners met activiteiten gericht naar de Vlaamse land- en tuinbouwers om de genetische diversiteit van groentegewassen, de streek en telersrassen, in stand te houden en te ontwikkelen.
Zaden en plantgoed zijn het meest essentiële productiemiddel in de land- en tuinbouw. Tot vóór enkele decennia gebeurde de zaadproductie op land- en tuinbouwbedrijven. Telers selecteerden rassen die goed presteerden op hun bedrijf, want de prestatie van een plantenras is het product van zijn genetisch potentieel en de omgevingsomstandigheden. Omdat deze omstandigheden verschillen van bedrijf tot bedrijf, ontstonden zo veel landrassen en telersselecties.
In de jongste generatie zijn telersselecties echter sterk in verdrukking gebracht en nu verdwijnen ze razendsnel. Aan de basis hiervan liggen een aantal met elkaar verbonden factoren zoals de privatisering en de groei van professionele veredelingsbedrijven en de toenemende bedrijfsspecialisatie in de land- en tuinbouw. Vaak verdwijnen de telerselecties zelfs volledig want de huidige generatie boeren en tuinders heeft nog weinig tijd over om zaaizaad en/of plantgoed van eigen selecties te produceren. Hiermee gaan niet alleen land- en streekrassen verloren, maar ook de deskundigheid om ze in stand te houden.

In Vlaanderen wordt vanuit de biologische landbouw reeds enkele jaren geprobeerd een impuls te geven aan het terug integreren van de zaadteelt op de bedrijven. Voor biologische telers is de genetische diversiteit van groot belang om de weerbaarheid van het productiesysteem verder te versterken. Bovendien streeft de biologische landbouw ernaar om kringlopen in de productie zoveel mogelijk te sluiten wat een extra motief is om de zaadteelt opnieuw in eigen handen te nemen. Om dit initiatief vorm te geven, hebben een aantal telers samen de 'Werkgroep Eigen Zaadteelt' opgericht. De groep is reeds een aantal jaar actief en is ondertussen uitgegroeid tot een samenwerking met de Vakgroep Plantaardige Productie van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen - Universiteit Gent, de Eenheid Plant van het ILVO, Inagro, de Nationale Proeftuin voor Witloof, de vzw Brussels Grondwitloof en beroepshalve geïnteresseerde mensen uit onderwijs, voorlichting en vakorganisaties. Maar ook een aantal amateurmoestuiniers vertonen interesse in de activiteiten van de werkgroep.De werkgroep richt zich in eerste instantie naar Vlaamse land- en tuinbouwers die nog eigen telersselecties gebruiken en vermeerderen (bv. telers van het Vlaams-Brabants grondwitloof), maar ook naar telers die interesse hebben om oude of lokale rassen in stand te houden en verder te selecteren in hun specifieke teelt- en afzetsysteem.

De werkgroep wil lokale telerselecties herwaarderen. Dit doet ze door telers met eigen zaadteelt in contact te brengen met collega’s. Tegelijk worden er contacten onderhouden met buitenlandse gelijkaardige initiatieven om kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen. Twee maal per jaar wordt een bijeenkomst of bedrijfsbezoek georganiseerd voor telers en belangstellenden omtrent de selectie en vermeerdering van streekeigen groentegewassen. Daarnaast worden ook mogelijkheden tot praktische scholing nagegaan en zo mogelijk georganiseerd op initiatief van de werkgroep.

;