CRKC

CRKC is het expertisecentrum voor religieus erfgoed in Vlaanderen en Brussel.

Het centrum

  • verzamelt kennis en verwerft deskundigheid over religieus erfgoed
  • ondersteunt en adviseert erfgoedbeheerders
  • bevordert de kennis en belangstelling voor religieus erfgoed.

Op het vlak van immaterieel erfgoed stelt CRKC zijn expertise ter beschikking bij het borgen van religieuze immaterieel erfgoedelementen. Religieus immaterieel erfgoed kan variëren van ambachtelijk hostiebakken over processies tot tradities en gebruiken die een band hebben met een bepaalde heilige. De expertise van CRKC op het vlak van behoud, beheer en inventarisatie van roerend erfgoed kan worden aangewend bij het borgen van de roerend erfgoedaspecten die aan een immaterieel erfgoedelement verbonden zijn.

;