CAVA

onderschrift: Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven

Categorie
Op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet gesubsidieerde landelijke erfgoedorganisatie
Landelijke culturele archiefinstelling

Expertise ICE
Sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen

Trefwoord
sociaal gebruik

Vrije trefwoorden
vrijzinnig humanisme
Vrije Universiteit Brussel
Vlaanderen
Brussel

Website
http://www.cavavub.be

Gerelateerd element (Wat)
Sint-Verhaegenherdenking en -stoet

Gerelateerde organisaties
Sint-Verhaegenherdenking en -stoet
BSG

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Documentatie- en identificeringsacties Sint-Verhaegenherdenking en -stoet
Onderzoeksacties Sint-Verhaegenherdenking en -stoet
Sensibiliserings- en communicatieacties Sint-Verhaegenherdenking en -stoet
Acties om de overdracht van de Sint-Verhaegenherdenking en -stoet te verzekeren

CAVA is het archief en erfgoedcentrum van de vrijzinnig-humanistische beweging in Vlaanderen en Brussel en van de Vrije Universiteit Brussel. Het is een samenwerkingsverband tussen het Centrum voor Vrijzinnig Humanistisch Erfgoed (CVHE) vzw en het Universiteitsarchief van de Vrije Universiteit Brussel.

CAVA

  • verzamelt en bewaart de archieven van het vrijzinnig-humanisme in Vlaanderen en Brussel en van de VUB;

  • ondersteunt en borgt het immaterieel erfgoed van beide erfgoedgemeenschappen;

  • valoriseert deze archieven en dit erfgoed door publicaties, tentoonstellingen, workshops, Facebook, enz.;

  • stimuleert het onderzoek naar de geschiedenis van de vrijzinnigheid in Vlaanderen en Brussel en de VUB;

  • verleent advies over digitaal informatiebeheer en de digitale administratie.

In Vlaanderen en Brussel heeft het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven een unieke positie. CAVA wil graag een breed draagvlak creëren voor het erfgoed dat ze bewaart en voor het immaterieel cultureel erfgoed van de vrijzinnig humanistische gemeenschap en van de VUB. Op die manier neemt het een actieve rol op in het levendig houden van de erfgoedgemeenschappen. Hiervoor werkt CAVA eveneens samen met diverse andere archief- en erfgoedinstellingen.

; Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven