De Verdediging der Belgische Foorreizigers vzw - a.s.b.l. la Défense des Forains Belges

Bestand
open bestand

Categorie
Niet op basis van het CED gesubsidieerde landelijke organisatie

Expertise ICE
Ambachtelijke vaardigheden
Orale tradities en uitdrukkingen, inclusief taal als een vehikel van ICE
Podiumkunsten of voorstellingen
Sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen
Kennis en praktijken over de natuur en het universum

Trefwoorden
ambacht
feest
markt
sociaal gebruik
spel
vertoning
voeding
instrumentaal
drank
carnavel

Vrije trefwoorden
kermis
foor
jaarmarkt

Websites
http://www.dfb-vbf.be
http://www.kermiswereld.net

Gerelateerd element (Wat)
Kermiscultuur

Gerelateerde organisaties
LECA
Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG)
Werkgroep kermiscultuur
Kermiserfgoedcomité
ETWIE - Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Documentatie-initiatieven voor de kermiscultuur
Onderzoeksinitiatieven in verband met de kermiscultuur
Communicatie-acties kermiscultuur
Overdrachtsinitiatieven in verband met kermiscultuur

De Verdediging der Belgische Foorreizigers vzw is opgericht in 1998 met als doel
  • de kermisgemeenschap van België te verdedigen
  • de bestaande foren en kermissen te behouden en hen, in de mate van het mogelijke, een nieuw elan te geven door verdere ontwikkeling.
  • Zij stelt het draaiboek voor het verloop van een kermis mee op.
  • Ze verzorgt vaak mee de publiciteit of themadagen op een kermis.
  • Jaarlijks publiceert de vereniging de Kermisjaarkalender. Hierin zijn de meeste kermissen terug te vinden met hun vaste datum. Hiermee zorgt de vzw ervoor dat de traditionele jaarlijkse kermisdata gerespecteerd worden.
Door haar tussenkomst op gemeentelijk niveau sensibiliseert de VBF zoveel mogelijk lokale overheden om kermissen te blijven organiseren, ook voor de komende generaties.;