Kermiserfgoedcomité

Bestand
open bestand

Categorie
Niet op basis van het CED gesubsidieerde landelijke organisatie

Expertise ICE
Ambachtelijke vaardigheden
Kennis en praktijken over de natuur en het universum
Orale tradities en uitdrukkingen, inclusief taal als een vehikel van ICE
Podiumkunsten of voorstellingen
Sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen

Trefwoorden
ambacht
feest
sociaal gebruik
viering
voeding

Vrije trefwoorden
kermis
jaarmarkt
foor

Website
https://www.facebook.com/#!/KermisErfgoedPatrimoineForain

Gerelateerd element (Wat)
Kermiscultuur

Gerelateerde organisaties
Werkgroep kermiscultuur
De Verdediging der Belgische Foorreizigers vzw - a.s.b.l. la Défense des Forains Belges
ETWIE - Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed
LECA
Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG)

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Documentatie-initiatieven voor de kermiscultuur
Onderzoeksinitiatieven in verband met de kermiscultuur
Communicatie-acties kermiscultuur
Overdrachtsinitiatieven in verband met kermiscultuur

In maart 2013 hebben een aantal personen binnen de VBF het Kermiserfgoedcomité opgericht. Ze hielden zich daarvoor al bezig met kermiserfgoed, maar hebben zich onder deze naam verenigd. Het comité engageert zich om het roerend en immaterieel kermiserfgoed te borgen. Het brengt de vele aspecten van de kermiscultuur in kaart, inventariseert en archiveert zo veel mogelijk wat er over de kermis gevonden kan worden. het comité staat ook in voor de effectieve borgingsmaatregelen. Daaruit volgend heeft het comité, i.s.m. LECA, ETWIE en CAG, het dossier op voor de aanvraag van de opname in de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed opgesteld, die in juni 2014 werd goedgekeurd. Het comité kocht ook een wagen aan die ingericht wordt als reizend archief- en documentatiecentrum.
Deze wordt regelmatig gebruikt om onderzoek te doen.;