ADVN

Categorie
Landelijke culturele archiefinstelling

Expertise ICE
Sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen

Trefwoorden
feest
viering

Website
http://www.advn.be/

Gerelateerd element (Wat)
11 julivieringen

Het ADVN verzamelt, bewaart en beheert vanuit een open maatschappelijke geest en gesteund op een wetenschappelijke methodologie, het erfgoed omtrent de Vlaamse beweging in haar brede historische en thematische context. Tot de brede context behoren de nationale bewegingen als maatschappelijk-filosofisch verschijnsel, inbegrepen de thema’s die daarmee zijn verbonden of ervan afgeleid zijn (zoals culturele identiteit, migratieprocessen, nieuwe sociale bewegingen).

Het ADVN valoriseert dat erfgoed door het te ontsluiten en open te stellen voor alle geïnteresseerden. Het stimuleert en ontwikkelt het wetenschappelijk onderzoek omtrent zijn verzamel- en studieterrein. Het neemt de rol op van centrale dienstverlenende instelling voor de erfgoedzorg en voor het onderzoek omtrent genoemde onderwerpen. Het ADVN besteedt in het onderzoek over de Vlaamse beweging aandacht aan de immateriële aspecten. Zij staat in voor de borging ervan en bezit de nodig kennis en expertise. ; http://www.advn.be/