Reuzen in Vlaanderen

Categorie
Niet op basis van het CED gesubsidieerde landelijke organisatie

Expertise ICE
Sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen

Trefwoorden
feest
sociaal gebruik
stoet
viering

Vrij trefwoord
reuzen

Website
http://www.reuzeninvlaanderen.be

Gerelateerde elementen (Wat)
Reuzencultuur in Vlaanderen
Ros Beiaard en Ommegangsreuzen van Dendermonde

Gerelateerde personen
Johan Vencken
Stefaan Top

Gerelateerde organisatie
LECA

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Online reuzenregister
Overdracht van de reuzencultuur
Inspiratiefiche over borgingsacties van individuele reuzengroepen
Het herlanceren van reuzen
Onderzoeksacties rond de reuzencultuur
Jaarlijkse Reuzenkalender
Identificatie en documenteren van de reuzencultuur in Vlaanderen
Communicatie en sensibiliseringsacties rond de reuzencultuur

Reuzen in Vlaanderen vzw werd in 2010 opgericht door reuzenbeheerder uit alle provincies in Vlaanderen met als doel het promoten en bevorderen van de reuzencultuur in Vlaanderen en Brussel. Onze werking concentreert zich op volgende punten:
 • Het inventariseren van de bestaande en verdwenen reuzen in Vlaanderen en Brussel.
 • Het verspreiden van alle kennis betreffende de reuzen in Vlaanderen en Brussel via alle bestaande communicatiekanalen, zoals daar zijn:
  • een interactieve website reuzeninvlaanderen.be
  • het digitaal of in print publiceren van boeken, artikels, nieuwsbrieven, …
  • het organiseren van congressen, studiedagen, bijeenkomsten voor reuzengilden en -verenigingen en geïnteresseerden daarbuiten.
 • Het bevorderen van onderzoek en documentatie inzake reuzencultuur.
 • Het bevorderen van de kennis over behoud en beheer.
 • Het bevorderen van de kennis over tradities en gebruiken.
 • Het aanmoedigen van de bouw van nieuwe reuzen.
 • Het ondersteunen van evenementen met reuzen in Vlaanderen en Brussel.
 • Het bevorderen van de contacten tussen de reuzengilden en -verenigingen onderling en de organisatoren van reuzenstoeten in Vlaanderen, Brussel, Wallonië en het buitenland.
 • Het adviseren van de bevoegde overheden (lokaal, regionaal, nationaal, Europees) met betrekking tot alle aspecten verbonden aan de reuzencultuur in Vlaanderen en Brussel.
; www.reuzeninvlaanderen.be