Comité Heilig Bloedprocessie Meigem

Categorie
Niet op basis van het CED gesubsidieerde lokale of regionale organisatie

Expertise ICE
Sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen

Trefwoord
processie

Website
http://www.bloedprocessiemeigem.be

Gerelateerd element (Wat)
Heilig Bloedprocessie Meigem

Gerelateerde organisaties
Erfgoedcel Leie Schelde
LECA
KADOC-KU Leuven Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving

Gerelateerde borgingsactie (Hoe)
Heilig Bloedprocessie Meigem: communicatie & sensibilisering

 ,
 
Het Comité Heilig Bloedprocessie Meigem staat in voor de organisatie van de jaarlijkse Heilig Bloedprocessie in Meigem (deelgemeente van de stad Deinze). De processie staat op de Inventaris Vlaanderen voor immaterieel erfgoed.
(1) Een processie is een collectief liturgisch, kerkelijk ritueel. Het is een genormeerde plechtigheid. De geschiedenis van deze praktijk moet dus worden gekaderd in de kerkgeschiedenis, in de evolutie van de liturgie en de liturgische beleving in Vlaanderen tijdens de voorbije eeuwen. Processies vormden een instrument in de evoluerende pastorale strategieën en in de geloofsverdediging of apologetiek.
Processies worden aangestuurd door formele kerkelijke voorschriften, door de vormgeving van eredienst en verering. Ze verlopen binnen een vast, soms minutieus gereguleerd stramien.
Processies worden georganiseerd door gevestigde, traditiebewakende comités en genootschappen. Ze worden geschraagd door kerkelijke en burgerlijke autoriteiten en zijn dus niet gespeend van plechtstatigheid en institutioneel decorum.
(3) Een processie is tenslotte ook een zeer individuele devotionele praktijk. Deelname, zowel actief als passief, impliceert een individueel ritueel waarbij uiting wordt uiting gegeven aan inkeer, hoop, dank of verwachting. Al zingend, biddend, acterend, dansend of musicerend wil de processieganger boete doen, het goddelijke vereren of een dank- of smeekbede richten tot God of een heilige. Ook de toeschouwer kan vanuit dit transcendent perspectief participeren. Die beleving is vaak erg intens
Processies worden vandaag vooral beschouwd en beleefd als te vrijwaren collectieve praktijken waar lokale of regionale gemeenschappelijkheid wordt gecreëerd, gekneed en doorgegeven. In onze geïndividualiseerde en globaliserende maatschappij kunnen processies fungeren als zoetstof en ankerpunt voor gemeenschap en individu.
2. Processie is geënt op de geschiedenis van het dorp
Rond de kerk werd een bescheiden ommegang gebouwd, met vijf staties. Die verwezen naar de vijf momenten waarop Christus bloed had vergoten: bij zijn besnijdenis, in Getsémane of de hof van Olijven, bij zijn geseling, doornenkroning en kruising. De devotie in Meigem werd al snel verbonden met de genezing van bloedziekten.
3. De nog altijd stevige link met een tragische oorlogsgebeurtenis in het dorp eind mei 1940
De verbinding met de rond de wereldoorlog immens populaire devotie tot het Heilig Hart van Christus, de kwintessens van goddelijke empathie t.o.v. het menselijk lijden, is eenvoudig te leggen.
Maandag 27 mei 1940 was inderdaad zondermeer een dramatische dag voor Meigem en het naburige Vinkt. De Duitse veldtocht in ons land was in een eindfase gekomen. In de kerk van Meigem werden sinds 26 mei honderden mensen gevangen gehouden door Duitse soldaten. In de namiddag vond er echter een zware ontploffing plaats, waarbij in totaal 27 mensen om het leven kwamen. Er doen verschillende verhalen de ronde over deze ontploffing, maar hoogstwaarschijnlijk was zij het gevolg van friendly fire. De kerk lag in de vuurlinie, en werd door een Belgische artilleriegranaat geraakt.; Comité Heilig Bloedprocessie Meigem