Dokumentatiecentrum Aalst Karnaval (DAK vzw)

Categorie
Niet op basis van het CED gesubsidieerde lokale of regionale organisatie

Expertise ICE
Sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen

Trefwoorden
stoet
sociaal gebruik

Vrije trefwoorden
Aalst
DAK
Carnaval

Website
http://www.dak.be

Gerelateerd element (Wat)
Aalst Carnaval, Vastenavond, Vastelauvend of Oilsjt Carnaval

Gerelateerde organisatie
Erfgoedcel Denderland

Gerelateerde borgingsactie (Hoe)
Documenteren van de Aalsterse evenementen in het kader van Carnaval (DAK)

DAK, een voorstelling

Dokumentatiecentrum voor Aalst Karnaval, vzw
opgericht op 1 februari 1985.

Voor het 'Dokumentatiecentrum voor Aalst Karnaval' is het vastleggen en memoriseren in woord en beeld , van de carnavalsesbattementen van kapitaal belang. Vastelauved te Aalst leeft en blijft de Aalstenaars inspireren. Ze bundelen met veel inzet en enthousiasme de geesten en de krachten om die typische Aalsterse carnavalsspirit te handhaven, over de generaties heen, en ver buiten de stadsgrenzen uit te dragen.

Het Dokumentatiecentrum voor Aalst Karnaval, kortweg DAK, werd opgericht in 1985 door wijlen Stefaan Vinck, wijlen Cyriel Temmerman en door Antoine Van der Heyden. De vereniging draait al 30 jaar op volle toeren met de publicaties van de vijfjaarlijkse carnavalskronieken, het jaarlijks organiseren van een succesvolle fotowedstrijd rond het thema Aalst Carnaval, m.a.w. een Nationale Fotowedstrijd "Aalst Carnaval in kleur" met een daaraan verbonden fototentoonstelling en een proclamatie van de laureaten, in samenwerking met het stadsbestuur van Aalst. Dit belangrijke evenement vindt traditioneel plaats enkele weken na carnaval in het cultureel centrum CC De Werf, Molenstraat 51 te Aalst.

Naast voormelde fotowedstrijd produceert DAK ieder jaar full color fotoreportages over de afgelopen zondag- en maandagstoeten in A5 brochurevorm. Deze reportages worden reeds te koop aangeboden vanaf carnavalsdinsdag. Andere producties zijn o.a. fotoalbums, carnavalsmedaillons en andere diverse brochures. Eind 2013 werd een eerste deel van een gloednieuwe serie kunstfotoboeken gepubliceerd, te beginnen met het thema: "gezichten, karikaturen en piepschuim koppen", onder de welluidende naam "Koppig Carnaval".

Meer informatie over het Dokumentatiecentrum voor Aalst Karnaval:
http://www.dak.be
Naarstigheidstraat 65, B-9300 Aalst.;