VVV De Faluintjesstreek vzw

Bestanden
open bestand
open bestand
open bestand

Categorie
Niet op basis van het CED gesubsidieerde lokale of regionale organisatie

Expertise ICE
Ambachtelijke vaardigheden
Kennis en praktijken over de natuur en het universum
Podiumkunsten of voorstellingen
Sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen

Trefwoorden
ambacht
feest
markt
muziek
sociaal gebruik
vertoning
dans
voeding

Vrije trefwoorden
Internationaal
Folkloristisch
Oogstfeest

Website
http://www.de-pikkeling.be/vvv/

Gerelateerd element (Wat)
Oogstfeest De Pikkeling

Gerelateerde organisaties
Erfgoedcel Denderland
Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG)
Heemkunde Vlaanderen
Stad Aalst - dienst Cultuur, Jeugd en sport - team Cultuur, evenementen en infrastructuur

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Heropname verloren gegane tradities in het kader van het Oogstfeest De Pikkeling
Onderzoek m.b.t. het Oogstfeest De Pikkeling
Overdracht in het kader van het Oogstfeest De Pikkeling
Communicatie en Sensibilisering m.b.t. Oogstfeest De Pikkeling
Identificatie en documentatie Oogstfeest De Pikkeling
Gastgezinwerking

De VVV De Faluintjesstreek werd begin 1970 opgericht met als doel de landelijke gemeenten rond Aalst voor de steeds sneller voortschrijdende verstedelijking te vrijwaren. (oprichtingsacte zie bijlage) Via een Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV) wilde men toen zachte vormen van toerisme gaan promoten en zo van het rurale karakter van deze gemeenten een soort handelsmerk te maken. Als eerste realisatie van deze vzw werd in 1970 het eerste oogstfeest, toen nog ‘Pikfeest’ genaamd, ingericht: een traditie die vandaag nog steeds een stijgend succes kent, was geboren… ( Interactieve tijdslijn geschiedenis) De Pikkeling, zoals het oogstfeest later is gaan heten, groeide uit tot een zeer sterk gedragen jaarlijkse traditie, helemaal ingebed in de lokale gemeenschap van de Faluintjesgemeenten rond Aalst (Baardegem, Herdersem, Meldert en Moorsel).

 

Oorspronkelijk ontstaan vanuit toerisme, beoogt de VVV De Faluintjesstreek vandaag vooral het cultureel agrarisch erfgoed uit de Faluintjesstreek in de kijker te plaatsen. Sinds de toetreding van de vzw Abdij Affligem  in 2009 tot de VVV besliste de Algemene Vergadering om de doelstelling te verruimen met voortdurende aandacht voor inzonderheid de hopcultuur, de traditionele landbouwgewassen en de streekeigen producten  in harmonie met hun cultureel erfgoed.

 

De VVV De Faluintjesstreek is een vrijwilligersvereniging. Dit wil zeggen dat de hele organisatie van de Pikkeling en alle andere acties en activiteiten volledig georganiseerd en gedragen worden door vrijwilligers.

 

Met de organisatie van het Internationaal Folkloristisch Oogstfeest Pikkeling zet de VVV ‘het oogsten’ van vroeger centraal, maar steeds met een link naar vandaag. De VVV zet daarom graag de  streekproducten van de Faluintjesstreek in de kijker via promotie, streekproductenwandelingen en oogstfeest. De VVV heeft zelfs zijn eigen Pikkelingbier , Pikkelingjenever, Pikkelingwijn, Faluintjeskoffie, Faluintjestaart, Faluintjespralines… Het behoud van de hopteelt in de regio vormt eveneens een item. Daarvoor organiseert de VVV o.m. een hopkeestenoogst en -festival. Maar er is nog meer, zo beschikt de VVV ondertussen over een aardig machinepark aan historische landbouwwerktuigen. Een ploeg vrijwilligers staat in voor de restauratie en het onderhoud. Het machinepark wordt tijdens het oogstfeest tentoongesteld. Door het Vlaams Kampioenschap van het Belgisch trekpaard te koppelen aan ons oogstfeest zetten we het ‘Brabants Trekpaard’ in de kijker. De VVV heeft zelfs zijn eigen pikkelingkapel die op diverse gelegenheden present tekent.

 

Kortom, de vereniging wil zich in de deelgemeenten Baardegem, Herdersem, Meldert en Moorsel inzetten voor het voortbestaan van het landelijk agrarisch en/of cultureel erfgoed en dit onder meer:

 

1. door te streven naar de instandhouding, de valorisatie en de bekendmaking in binnen- en  buitenland van hun erfgoed en toeristische patrimonium;

2. door het stimuleren en ontplooien van initiatieven en projecten waarbij de educatieve inhoud centraal staat en gericht op het doorgeven van kennis en technieken;

3. door het organiseren van voordrachten, reizen, tentoonstellingen, culturele, folkloristische en andere manifestaties.

 

Sinds 1990 is de VVV De Faluintjesstreek lid van het CIOFF, het Centre International des Organisators des Festivals Folkloriques en het IOV, International Organization of Folk Art. Dit zijn beide wereldwijde organisaties – onder de auspiciën van de UNESCO – die zich sinds de jaren zeventig inzetten  voor de borging, bekendmaking en verspreiding van traditionele cultuur, gericht op vrede en  geweldloosheid.

;