De Klomp De Klinge VZW

De Klomp De Klinge VZW werd opgericht in 1976. De leden hebben de kennis van het klieven, kappen, snijden en heulen van de klomp onder de knie. Daardoor kunnen ze demonstreren hoe je van een boom komt tot een volledig afgewerkte klomp komt. Alle aspecten van het ambacht komen hierbij dus aan bod, inclusief de versieringstechnieken.

De VZW heeft vele opzoekingen gedaan over het verleden van de klompenmakerij. Waar ligt de oorsprong? Waarom waren er in het Waasland alleen zo’n 12.000 klompenmakers actief? Hoe komt het dat duizenden paren klompen over de grenzen werden uitgevoerd naar Nederland, Duitsland en Frankrijk? De VZW brengt die kennis samen en verenigt ze met een verzameling klompen die wereldwijde stukken bevat.

De VZW heeft in samenwerking met de Erfgoedcel Waasland en de Arteveldehogeschool in Gent een project ontworpen om jongeren van 8 jaar kennis te laten maken met de klompenmakerij.

Daarnaast ontplooit De Klomp De Klinge VZW nog tal van activiteiten, die de borging van het klompenambacht ondersteunen. Zo organiseert men al dertig jaar een ambachtelijk weekend, in samenwerking met Toerisme Waasland. Dit initiatief werd in 2016 op een nieuwe leest geschoeid, en zal de komende jaren worden verdergezet. Al jaren wordt ook een meiboomplanting georganiseerd in De Klinge, waarbij de klompenmakers, samen met enkele andere verenigingen, de meiboom dragen.;