Kerncomité Godelieveprocessie

Categorie
Niet op basis van het CED gesubsidieerde lokale of regionale organisatie

Expertise ICE
Sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen

Trefwoorden
processie
religieus erfgoed
viering

Vrije trefwoorden
Godelieveprocessie
Gistel

Gerelateerd element (Wat)
Godelieveprocessie Gistel

Gerelateerde organisaties
LECA
CRKC

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Onderzoeksacties rond de Godelieveprocessie
Communicatie- en sensibiliseringsacties rond de Godelieveprocessie
Sint-Godelieveprocessie wordt Godelieveprocessie
Overdrachtsacties rond de Godelieveprocessie
Identificatie- en documentatieacties rond de Godelieveprocessie
Organisatie van een volksfeest voor alle betrokkenen bij de Godelieveprocessie

De Godelieveprocessie wordt georganiseerd door het processiecomité in opdracht van het kerkbestuur O.L.V.-Ten Hemel Opgenomen en in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur van Gistel dat de nodige financiële en logistieke ondersteuning biedt. De taken van het kerncomité zijn heel divers: doelstellingen van de processie formuleren en suggesties in die zin verwezenlijken, rekrutering van de figuranten, onderhoud en ontwerp van de kostuums, PR, onderhoud en ontwerp van de processiewagens … Er wordt nauw samengewerkt met Jan Bonne, de huidige regisseur van de processie.  Het comité kan verder beroep doen op een uitgebreid comité bestaande uit meer dan 35 commissarissen en medewerkers die samen een goede organisatie en verloop van de processie waarborgen samen met de meer dan 1.000 figuranten uit Gistel en omgeving.
 ;