Werkgroep Behoud de woonwagencultuur in Belgiƫ

Categorie
Niet op basis van het CED gesubsidieerde landelijke organisatie

Expertise ICE
Sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen

Vrije trefwoorden
woonwagenbewoner
woonwagencultuur
woonwagen

Gerelateerd element (Wat)
Woonwagencultuur

Gerelateerde organisaties
LECA
Minderhedenforum

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Acties rond het identificeren en documenteren van de woonwagencultuur
Acties rond onderzoek naar de woonwagencultuur
Acties rond communicatie en sensibilisering rond de woonwagencultuur
Acties rond de overdracht van de woonwagencultuur

De werkgroep ‘Behoud de woonwagencultuur in België’ brengt mensen met expertise rond de woonwagencultuur en erfgoedzorg bij elkaar. De kern van de werkgroep wordt gevormd door vertegenwoordigers van de 3 verschillende woonwagengemeenschappen (Voyageurs, Manoesjen en Roms) in Vlaanderen. Als belichaming van de woonwagencultuur kennen zij de kenmerkende gebruiken en rituelen uit de woonwagencultuur het best en staan ze in voor de overdracht daarvan. Het Minderhedenforum, zelforganisatie Ons Leven vzw, Pivokio, vrijwilligers en de wisselende vertegenwoordiging van professionele terreinwerkers werken als intermediairen. Vanuit hun dagelijkse praktijk hebben ze zicht op de knelpunten waar de woonwagenbewoners mee geconfronteerd worden, wat maakt dat zij uitstekend zijn geplaatst om aan te geven hoe via erfgoedzorg werk gemaakt kan worden van acties op maat. Het Minderhedenforum heeft bovendien een sterk netwerk onder alle betrokkenen uitgebouwd en zet dat ook actief in om via het erfgoed van de woonwagencultuur de emancipatie van de betrokken woonwagengemeenschappen te ondersteunen en begeleiden. Via de vertegenwoordiging van de Nederlandse Reizigers en de Verdediging der Belgische Foorreizigers werd expertise-uitwisseling en kennisdeling met gelijkaardige erfgoedgemeenschappen mogelijk gemaakt. De groep werd hierbij begeleid door LECA, dat als expertisecentrum alledaags erfgoed ruime ervaring heeft wat betreft het begeleiden van erfgoedzorgtrajecten rond sociale praktijken en het ontwikkelen van erfgoedzorg op maat.;