Verbond van de Kamers van Rhetorica VZW

onderschrift: Logo van het Verbond van Kamers van Rhetorica

Bestanden
open bestand
open bestand
open bestand
open bestand

Categorie
Niet op basis van het CED gesubsidieerde landelijke organisatie

Expertise ICE
Orale tradities en uitdrukkingen, inclusief taal als een vehikel van ICE
Podiumkunsten of voorstellingen
Sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen

Trefwoorden
sociaal gebruik
stoet
taal
vertoning
theater
viering

Vrije trefwoorden
Rederijkerij
Rederijkerskamer

Website
http://www.rederijkers.org

Gerelateerd element (Wat)
Rederijkerscultuur

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Identificatie en documentatie van de rederijkerscultuur
Onderzoek naar de rederijkerscultuur
Communicatie en sensibilisering rond de rederijkerscultuur
Overdracht van de rederijkerscultuur

Het Verbond van de Kamers van Rhetorica VZW werd opgericht op 22 juni 1991 en stelt zich tot doel om de rederijkerscultuur te promoten en te stimuleren en om de algemene belangen van de bestaande rederijkerskamers te behartigen. In die zin werpt het Verbond zich op als de behoeder van het immaterieel erfgoed dat voorwerp is van deze aanvraag.
 
Doordat De Fonteine uit Gent zich in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw steeds meer op de historisch-wetenschappelijke studie van de rederijkerij ging concentreren, en zich minder als ‘hoofdkamer’ ten opzichte van de andere actieve Rederijkerskamers profileerde, ontstond de behoefte aan een overkoepelende organisatie die de belangen van deze Kamers zou kunnen behartigen. Midden jaren 1980 werden de eerste stappen gezet door een comité dat nog vrij informeel opereerde, maar wel intensief werkte aan de eerste Congressen en later de oprichting van het Verbond. Alle gekende actieve Kamers werden verzocht om zich aan te sluiten, hetgeen velen ook effectief hebben gedaan.

Bijlagen: ;