Klompenmuseum Den Eik

Categorie
Niet op basis van het CED gesubsidieerde lokale of regionale organisatie

Expertise ICE
Ambachtelijke vaardigheden

Website
http://www.klompenmuseum.be

Gerelateerde elementen (Wat)
Klompencultuur in Vlaanderen
Erfgoedgemeenschap klompen

Gerelateerde persoon
Sam Mondelaers

Gerelateerde organisatie
De Klomp De Klinge VZW

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Documentatie-acties klompenerfgoed in Vlaanderen
Overdrachtsacties rond het klompenerfgoed in Vlaanderen
Onderzoeksacties rond het klompenerfgoed in Vlaanderen
Herlanceringsacties rond het klompenerfgoed in Vlaanderen
Klompenbelevingspad Den Eik

Het Klompenmuseum van Laakdal bestaat sinds 1988 en werd opgericht door de vrijwilligersvereniging ‘Vrienden van het museum vzw’ ter herinnering aan de vele klompenmakers die Laakdal ooit rijk was. Vooral de deelgemeente Vorst was in de 19de en 20ste eeuw het regionaal centrum van de klompennijverheid. Aanvankelijk bevond het Klompenmuseum zich in het oude gemeentehuis van Eindhout. In 2011 verhuisde het naar een nieuwe site in Veerle, in Hoeve De Eik, meteen ook het startschot om de museumwerking te herbekijken met een sterke focus op educatie en beleving.

Collectie
Het museum toont verschillende collecties machines en klompen van klompenmakers uit de streek waaronder Fons Kenis uit Veerle. De grootste en meest volledige collectie is afkomstig van Sam Mondelaers, de oudste nog levende klompenmaker uit de Kempen (97 jaar in 2017). Sams vader, Alfons Mondelaers, startte de klompenmakerij die in het interbellum uitgroeide tot een bedrijf met 35 man personeel dat dagelijks tot 600 paar klompen per dag produceerde. Sam Mondelaers schonk het museum zowel machines als archiefstukken van het bedrijf Mondelaers.

De collectie werd in 2014-2016 geïnventariseerd, beschreven en gefotografeerd. De inventaris is een excel, maar het Klompenmuseum wil in samenwerking met erfgoedcel k.ERF de collectie graag ontsluiten in het collectiebeheersysteem van de provincie Antwerpen. Totaal aantal collectiestukken: 550 stuks. In 2017 startte het museum een project waarbij ook het archief en de boekencollectie zullen worden geïnventariseerd en zuurvrij verpakt.

Educatie en beleving
Het Klompenmuseum zet sterk in op het beleven van zowel het maken van klompen als het dragen van klompen. Op vraag en tijdens grote events zoals erfgoeddag kunnen bezoekers een demonstratie klompen maken bijwonen. In het museum vind je heel wat weetjes en opdrachten op kindermaat. Het museum heeft gidsen met een educatieve achtergrond die schoolklassen rondleiden. In 2016 kwamen er 4.300 bezoekers over de museumvloer.
Het Klompenmuseum ligt nabij een bos. Hier werd een klompenbelevingspad uitgestippeld. Kinderen en volwassenen trekken klompen aan en gaan op pad langs een hindernissenparcours. In 2016 beleefden 3.066 mensen het klompenbelevingspad.
Op grote evenementen en op vraag kunnen kinderen ook hun eigen klompen schilderen en versieren met een workshop ‘pimp je klomp’.
 ;