Minderhedenforum

Het Minderhedenforum vertegenwoordigt etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel en geeft mensen met een migratieachtergrond een stem. Binnen het Minderhedenforum zijn specifieke deelwerkingen opgezet. Een daarvan richt zich specifiek tot de doelgroep woonwagenbewoners. Het Minderhedenforum toetst standpunten en voorstellen af aan het netwerk van woonwagenbewoners en probeert dat netwerk uit te bouwen. Daarnaast neemt het Minderhedenforum ook een rol als helpdesk op; Minderhedenforum