VFBT - Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard in naam van de Trekpaardenraad

Categorie
Niet op basis van het CED gesubsidieerde landelijke organisatie

Expertise ICE
Kennis en praktijken over de natuur en het universum

Vrije trefwoorden
dieren
trekpaard

Website
http://www.trekpaard.be

Gerelateerd element (Wat)
De cultuur rond het Belgisch (of Brabants) trekpaard

Gerelateerde organisaties
Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG)
Stoeterij Diepensteyn
Museum van het Belgisch Trekpaard
het MOT

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Identificatie- en documentatie-acties cultuur rond het Belgisch Trekpaard
Onderzoeksacties cultuur rond het Belgisch Trekpaard

De VFBT of Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard vormen de Vlaamse tak van de  Koninklijke Maatschappij het Belgisch Trekpaard (KMBT). De KMBT is het moederstamboek voor het ras "Belgisch trekpaard’ en zet zich in voor de genetische verbetering van de fokkerij, de aanmoediging van de fokkerij en het gebruik en het behartigen van de belangen van haar leden en van het Belgisch Trekpaard.

De KMBT werd opgericht in 1886 met als doel een uniform Belgisch trekpaardenras te ontwikkelen via zorgvuldige keuring, selectie en het bijhouden van een afstammelingsregister of stamboek. In 2002 moest het stamboek zich, ten gevolge van de regionalisering, opdelen in een Vlaamse en Waalse tak, respectievelijk de Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard (VFBT) en de Eleveurs Wallons du Cheval de Trait Belge (EWCTB).
De VFBT telt ca. 700 leden. Ze is onderverdeeld in vijf provinciale verenigingen: de Antwerpse paardenfokkers, de Vlaams-Brabantse Kwekers, De Limburgse trekpaardenfokkers, de Paardenkwekers Oost-Vlaanderen (PAKOV) en de Paardenkwekersbond West-Vlaanderen. Ze verenigen per provincie de fokkers van het Belgisch trekpaard, organiseren prijskampen en keuringen, zetten zich in voor de aanmoediging en verbetering van de fokkerij en de bevordering van het recreatief gebruik van het trekpaard. Jaarlijks neemt de VFBT ongeveer 450 veulens op in het stamboek.
Binnen de VFBT ontstond in 2015 de commissie ‘Trekpaard Jeugd’ die zich tot doel stelt om jonge leden (tot 35 jaar) voor te bereiden op de fokkerij van bij VFBT geregistreerde paarden en het gebruik ervan, evenals om onderling contact tussen de jonge leden te bevorderen en hen voor te bereiden op bestuurlijke en organisatorische taken binnen het stamboek.

De VFBT doet de erkenningsaanvraag in naam van de Trekpaardenraad. De in 2016 opgerichte Trekpaardenraad vormt een vertegenwoordiging van allen die een hart en ziel hebben voor de trekpaardencultuur. Samen vormen zij een klankbordgroep die de borging van de cultuur rond het Belgisch trekpaard opvolgt, begeleidt en coördineert.
Na het indienen van de erkenningsaanvraag zal de Trekpaardenraad geïntegreerd worden in de werking van de VFBT, met respect voor een optimale betrokkenheid van de diversiteit aan actoren uit de betrokken erfgoedgemeenschap. Dit zorgt ervoor dat de borging van de Belgische trekpaardencultuur enerzijds in een meer structureel kader duurzaam opgevolgd kan worden en anderzijds integraal deel uitmaakt van de doelstellingen van de VFBT. ;