BSG

onderschrift: Brussels StudentenGenootschap Geen Taal, Geen Vrijheid

fotorechten: Brussels StudentenGenootschap Geen Taal, Geen Vrijheid

Categorie
Niet op basis van het CED gesubsidieerde lokale of regionale organisatie

Expertise ICE
Sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen

Trefwoord
sociaal gebruik

Vrije trefwoorden
studentenvereniging
Brussel
studentikoziteit
Vrij Onderzoek
folklore

Websites
https://bsggtgv.com
https://www.facebook.com/BSGgtgv/

Gerelateerd element (Wat)
Sint-Verhaegenherdenking en -stoet

Gerelateerde organisaties
CAVA
Sint-Verhaegenherdenking en -stoet

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Acties om de overdracht van de Sint-Verhaegenherdenking en -stoet te verzekeren
Documentatie- en identificeringsacties Sint-Verhaegenherdenking en -stoet
Sensibiliserings- en communicatieacties Sint-Verhaegenherdenking en -stoet

Het Brussels StudentenGenootschap Geen Taal, Geen Vrijheid (BSGgtgv of kortweg BSG) is het overkoepelende orgaan van de studentenorganisaties aan de Vrije Universiteit Brussel. Het is belast met de verdediging van de materiële en morele belangen van de studentenverenigingen aan de VUB en vertegenwoordigt ze ten overstaan van de academische overheid. Het BSG omkadert alle door de Studentenraad erkende studentenkringen aan de VUB, waarvan het onder andere de activiteiten in de BSG Feestzaal en de aula's coördineert. Daarnaast organiseert het BSG, samen met de Association des Cercles Etudiants de l'ULB (ACE), haar tegenhanger aan de ULB, ook jaarlijks St. V (op 20 november); samen met deMens.nu (UVV) en de Oudstudentenbond van de VUB (OSB) het Vrijzinnig Zangfeest (elk jaar in december); samen met de ACE de tweejaarlijkse massacantus; en tot slot ook elk jaar de laatste tent-TD van het academiejaar (eindejaars-TD).

; Brussels StudentenGenootschap Geen Taal, Geen Vrijheid