Erfgoedcel CO7

Bestand
open bestand

Categorie
Gesubsidieerde erfgoedcel/ lokaal bestuur

Expertise ICE
Sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen

Website
http://www.erfgoedcelco7.be

Gerelateerde elementen (Wat)
Last Post Plechtigheid
Heksenstoet Beselare
Vinkenzetten in Vlaanderen

Gerelateerde persoon
Benoit Mottrie

Gerelateerde organisaties
Last Post Association
Heksenstoet Beselare vzw
Stad Ieper
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw
Stad Harelbeke
A.Vi.Bo

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Onderzoeksinitiatieven "Suskewiet. Over de verhalen en tradities van de vinkensport", Stad Harelbeke
Communicatie- en sensibiliseringsinitiatieven "Suskewiet. Over de verhalen en tradities van de vinkensport", Stad Harelbeke
Fotograferen van vinkeniers, vinkenzettingen en kampioenvieringen
Interviews met vinkeniers
Blog suskenieuws.be
Kortfilm Suskewiet
Kunstproject rond vinkensport in Heilige Familie Ieper
Stripverhaal Suskewiet
Infofiches van vinkeniersverenigingen in de zuidelijke Westhoek
Rondreizende tentoonstelling 'Expo Suskewiet'
Brochure 'De vinkensport in de zuidelijke Westhoek'
Vinkensportwandeling
De Nacht van de Vinnige Vink
Lezing 'Suskewiet... Over vinkenzetting'
Foto's rond vinkensport op regionale beeldbank 'WESTHOEK verbeeldt'
Suskewiet
Documentatie & inventarisatie Heksenstoet
Onderzoek Heksenstoet
Communicatie & sensibilisering Heksenstoet
Overdracht Heksenstoet
Communicatie-actie Last Post Plechtigheid Ieper
Identificatie Last Post Plechtigheid Ieper
Onderzoek Last Post Plechtigheid Ieper
Overdracht Last Post Plechtigheid Ieper

 ,
 
Erfgoedcel CO7 wil de kracht van (erfgoed)gemeenschappen aangrijpen om zo een lokaal en grensverleggend cultureel-erfgoedbeleid uit te bouwen voor de gemeenten Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke.
Binnen haar reguliere werking ondersteunt Erfgoedcel CO7 privépersonen en organisaties die betrokken zijn met immaterieel cultureel erfgoed uit haar regio. Meer specifiek volgt ze de dossiers van de Last Post Association en Heksenstoet Beselare als element op de Vlaamse Inventaris immaterieel cultureel erfgoed mee op.
Erfgoedcel CO7 is sinds 2011 ook betrokken bij de aanvraag bij UNESCO voor de nominatie van het dossier "Remembrance education on the heritage of World War I and safeguarding the Last Post Ceremony at the Menin Gate Memorial in Ypres, City of Peace" voor het 'Register van programma's, projecten en activiteiten die het best de principes en de doelstellingen van de conventie voor het borgen van het immaterieel cultureel erfgoed (2003) weerspiegelen'.; Erfgoedcel CO7