OPZ Geel

 ,
 
Het OPZ Geel verleent openbare psychiatrische zorgverlening. Eén van de kerntaken van het OPZ Geel is het beheer en de organisatie van psychiatrische gezinsverpleging.
Het OPZ Geel heeft een archiefdienst die het unieke erfgoed van de Geelse gezinsverpleging en het OPZ Geel op een eigentijdse, kwaliteitsvolle en publieksvriendelijke manier wil beheren, zowel op gebied van onderzoek, collectieontsluiting, artistieke beleving als maatschappelijke inbedding. Zo wil het OPZ Geel i.s.m. andere partners een zinvolle en duurzame omgang met dit erfgoed stimuleren. Via het project 'Tussen de mensen. De spraakmakende geschiedenis van de Geelse gezinsverpleging' heeft het OPZ Geel ook expertise uitgebouwd rond mondelinge geschiedenis. ; OPZ Geel