Belgische Valkerij Federatie "Valkeniers.be" vzw

 ,
 
De Belgische Valkerij Federatie - "Valkeniers.be" - Fédération Belge de la Fauconnerie groeide voort uit vier toonaangevende Belgische valkeniersverenigingen. De organisaties bundelden de krachten met als doel de belangen van de valkerij te behartigen, ter bevordering van de valkerij en het welzijn van de roofvogels. Ze stelt zich daarmee niet alleen ten dienste van haar beoefenaars, maar stelt de verworven kennis en deskundigheid ook ten dienste van de bevoegde overheden, groeperingen en personen. 
De federatie kwam tot stand op initiatief van:
  • de Belgische Vereniging van Vlaamse Valkeniers en Havikeniers, BVVVH, vzw
  • de beoefenaars Vluchtbedrijf de Valkenier, BVdV, vzw
  • de studiegroep Behoud Valkerij, SBV, vzw
  • Flanders Valkerij Academie, FVA, vzw
  • Valkeniers.be – portaal-website voor valkeniers en roofvogelliefhebbers
; valkeniers.be