Edele Confrérie van het Heilig Bloed

Categorie
Niet op basis van het CED gesubsidieerde lokale of regionale organisatie

Expertise ICE
Sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen

Trefwoord
processie

Vrije trefwoorden
Confrérie
broederschap
Heilig Bloed

Website
http://www.holyblood.com

Gerelateerd element (Wat)
Heilig Bloedprocessie Brugge

Gerelateerde organisatie
Erfgoedcel Brugge

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Heilig Bloedprocessie Brugge: onderzoek
Heilig Bloedprocessie Brugge: samen met een couturier aan de slag
Heilig Bloedprocessie Brugge: overdracht
Heilig Bloedprocessie Brugge: communicatie en sensibilisering
Heilig Bloedprocessie Brugge: filmopnames

 ,
 
De Edele Confrérie van het Heilig Bloed uit Brugge is ontstaan in de 15de eeuw.
Dit broederschap neemt het volgende als primaire taken op:
  • het bewaren van de relikwie van het Heilig Bloed (de relikwie stadsbezit);
  • het organiseren van opgedragen missen in de Heilig Bloedbasiliek;
  • het jaarlijks inrichten van de Heilig Bloedprocessie in Brugge;
  • het bewerkstelligen van de verering van het Heilig Bloed (door missen, door op regelmatige tijdstippen de relikwie ter verering aan te bieden, door de jaarlijkse noveen te houden);
  • het beheer en de conservatie van het kunstpatrimonium;
  • het dagelijks beheer van de gebouwen die ze in vruchtgebruik hebben.
; Edele Confrérie van het Heilig Bloed