Erfgoedcel Brugge

 ,
 
Erfgoedcel Brugge is een aanspreek- en aanknopingspunt voor de Brugse erfgoedsector en breder. Informeren, communiceren, ondersteunen en samenwerken zijn hierbij speerpunten. En dit steeds met de bedoeling het rijke Brugse erfgoed door zoveel mogelijk mensen te laten ontdekken en hen ervan te laten genieten.

Erfgoedcel Brugge zet bijvoorbeeld initiatieven op rond het rijke en diverse immaterieel erfgoed in Brugge, zoals de tentoonstellingsreeks 'Snapshot' in het Brugse Volkskundemuseum (sinds 2014 een organisatie van het Bruggemuseum).

Sinds 2008 denkt Erfgoedcel Brugge mee rond borgingsmaatregelen voor de Heilig Bloedprocessie Brugge. De erfgoedcel was betrokken bij het aanvraagdossier voor de opname van de processie op de Vlaamse Inventaris voor Immaterieel Erfgoed alsook bij de verwerking hiervan tot het UNESCO-aanvraagdossier. De vermelding op beide lijsten is geen einddoel, maar een startpunt. Erfgoedcel Brugge heeft zich geëngageerd om de borgingsmaatregelen rond de Heilig Bloedprocessie blijvend te stimuleren, ondersteunen en mee uit te bouwen.; Erfgoedcel Brugge