LECA

Categorie
Landelijk expertisecentrum voor cultureel erfgoed

Expertise ICE
Sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen

Trefwoorden
feest
carnavel
processie
sociaal gebruik
stoet
viering

Vrije trefwoorden
rituelen
gebruiken
cultuur van alledag
reuzen

Website
http://www.lecavzw.be

Gerelateerde elementen (Wat)
De expertise van balansboogbouwer Miel Van Beeck in relatie tot de schutterstraditie in o.m. de Noorderkempen
Carnaval Blankenberge
Heksenstoet Beselare
Krakelingen en Tonnekensbrand Geraardsbergen
Molse Lichtstoeten
25-jaarlijkse Ommegang van de Hegge
Aalst Carnaval, Vastenavond, Vastelauvend of Oilsjt Carnaval
Volkssport Krulbol
De Mechelse Ommegang en de Ommegangsreuzen
Fiertelommegang van Ronse
Sinterklaas- en Sint-Maartensgebruiken
Waregem Koerse Feesten
Memorial Day
Vinkenzetten in Vlaanderen
Bloemencorso's in Vlaanderen
Bommelsfeesten Ronse
Belgische biercultuur
Boetprocessie Veurne
Kermiscultuur
Heilig Bloedprocessie Hoogstraten
Oud Limburgs Schuttersfeest
Bedelzangtradities in de Kempen
Processie van Plaisance
Reuzencultuur in Vlaanderen
Heilig Bloedprocessie Meigem
Pauwelviering
Hanenzetten in Vlaanderen
Woonwagencultuur
Rederijkerscultuur
Godelieveprocessie Gistel
Kerststallencultuur in Vlaanderen
Steltenlopen in Merchtem
Sint-Evermarusfeest Rutten

Gerelateerde personen
Eric Devos
Stefaan Top

Gerelateerde organisaties
Kant in Vlaanderen
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw
MAS | Museum aan de Stroom
Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG)
American Overseas Memorial Day Association
Stad Harelbeke
A.Vi.Bo
Werkgoep Waregem Koerse Feesten
Werkgroep ICE Bloemencorso's Vlaanderen
KADOC-KU Leuven Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving
De Verdediging der Belgische Foorreizigers vzw - a.s.b.l. la Défense des Forains Belges
Werkgroep kermiscultuur
Kermiserfgoedcomité
Werkplaats immaterieel erfgoed
Sportimonium
Werkgroep immaterieel erfgoed carnaval Blankenberge
ETWIE - Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed
Het Firmament
Resonant, Vlaams expertisecentrum voor muzikaal erfgoed
CRKC
Reuzen in Vlaanderen
Comité Heilig Bloedprocessie Meigem
Stadsbestuur Geraardsbergen
Sint-Paulusgilde
Oud Limburgse Schuttersfederatie
Werkgroep Behoud de woonwagencultuur in België
Kerncomité Godelieveprocessie
Minderhedenforum
Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Rond de Rokken van de Reus: over reuzencultuur in Vlaanderen
Balansboogbouwer Miel Van Beeck documenteert zijn productieproces
Zeg het met bloemen: het samenwerkingsverband van vijf bloemencorso’s in Vlaanderen
Miel van Beeck: overdracht van bouwwijze pijlen voor balansbogen
Inventarisatie van reuzen en reuzenorganisaties stad Antwerpen
Onderzoek naar Memorial Day
Communicatie en sensibilisering omtrent Memorial Day
Overdracht van Memorial Day
Onderzoek en ontsluiting Waregem Koerse Feesten
Meerjarig cultureel erfgoedproject 'Met Paardenkracht… Registratie en ontsluiting van paardenerfgoed in Vlaanderen'.
Communicatie-acties Waregem Koerse Feesten
Overdrachtsmaatregelen Waregem Koerse Feesten
Suskewiet
Communicatie- en sensibiliseringsinitiatieven "Suskewiet. Over de verhalen en tradities van de vinkensport", Stad Harelbeke
Identificatie en documentatie van Memorial Day
Documentatie-initiatieven bloemencorso’s
Onderzoek naar betekenisgeving en symboliek bloemen door bloemencorso's Vlaanderen
Communicatieacties van de bloemencorso's
Betrekken van jongeren bij bloemencorso's
Overdracht van kennis en technieken bij bloemencorso's
Op schouders van reuzen - studiedag over reuzenerfgoed en -tradities
Op handen gedragen
Communicatie- en sensibliseringsacties Sinterklaas en Sint-Maarten
Onderzoek-acties Sinterklaas en Sint-Maarten
Documentatie & inventarisatie Heksenstoet
Onderzoek Heksenstoet
Communicatie & sensibilisering Heksenstoet
Overdracht Heksenstoet
De Fiertelommegang: identificatie & documentatie
De Fiertelommegang: onderzoek
De Fiertelommegang: communicatie en sensibilisering
De Fiertelommegang: overdracht
Belgische biercultuur: identificatie en documentatie
Belgische biercultuur: communicatie en sensibilisering
Belgische biercultuur: overdracht
Molse Lichtstoeten: borgingsmaatregelen documentatie
Molse Lichtstoeten: sensibiliseringsmaatregelen voor de wagenbouwers en leden van de lichtstoetverenigingen
Molse Lichtstoeten: Kennisoverdracht Molse scholengemeenschap (2013)
Documentatie en identificatie van de 'Ommegang van de Hegge'
Ommegang van de Hegge - Communicatie en sensibilisering
Ommegang van de Hegge - Historisch onderzoek
Ommegang van de Hegge - Overdracht
Begankenis van de Hegge
Sint-Rochusevocatie: communicatieactie voor een breed publiek
Documentatie-initiatieven voor de kermiscultuur
Onderzoeksinitiatieven in verband met de kermiscultuur
Communicatie-acties kermiscultuur
Overdrachtsinitiatieven in verband met kermiscultuur
Oproep! Documenteren Hanenzetten, anno 2014
Overdrachtsmaatregelen Heilig Bloedprocessie Hoogstraten
Onderzoek naar Heilig Bloedprocessie Hoogstraten
Communicatiemaatregelen Heilig Bloedprocessie Hoogstraten
Identificatie en documentatie Aalst Carnaval
Onderzoek naar Aalst Carnaval als Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid
Communicatie en sensibilisering rond Aalst Carnaval
Overdracht kinderen Aalst Carnaval
Carnavalcollectie Stedelijk Museum en Stadsarchief Aalst
Tentoonstelling Sint-Rochusverlichting in het Stedelijk Museum Aarschot
Documenteren van Sint-Rochusverlichting: fotoreportages
Inspiratiebrochure 'Wie zingt, die krijgt'
Documentatie-acties Processie van Plaisance
Onderzoek Processie van Plaisance
Communicatie en sensibilisering Processie van Plaisance
Overdracht Processie van Plaisance
Online reuzenregister
Overdracht van de reuzencultuur
Inspiratiefiche over borgingsacties van individuele reuzengroepen
Het herlanceren van reuzen
Onderzoeksacties rond de reuzencultuur
Jaarlijkse Reuzenkalender
Identificatie en documenteren van de reuzencultuur in Vlaanderen
Communicatie en sensibiliseringsacties rond de reuzencultuur
Communicatie-acties van de Boetprocessie Veurne
Gildetradities
Documentatie-acties van de Boetprocessie Veurne
Onderzoeksacties van Boetprocessie Veurne
Overdrachtsacties van Boetprocessie Veurne
Organisatie van een carversweekend of beurs i.f.v. kennisuitwisseling technieken met andere carnavalssteden (Carnaval van Blankenberge)
Actieve betrokkenheid van Blankenbergse carnavalsverenigingen bij andere ICE-evenementen.
Onderzoek naar Krakelingen en Tonnekensbrand
Pedagogisch programma Krakelingen en Tonnekensbrand Geraardsbergen
Planning en samenwerking Krakelingen en Tonnekensbrand
Het Krakelingenfeest als vehikel voor een betere kennis van het lokaal erfgoed
#IKSCHRIJFGESCHIEDENIS: welke traditie of techniek zet jij verder?
Met #IKSCHRIJFGESCHIEDENIS aan de slag: de pijl
Observatorium voor de verscheidenheid van de brouwkunst en haar waardering in België
Belgische Biercultuur: onderzoek
Uitgave brochure Sint-Rochusevocatie
Sint-Rochusverlichting in het kader van de Eerste Wereldoorlog
Samenwerking Molse Lichtstoeten
Identificatie/documentatie rond de Pauwelviering
Pauwelviering: maakproces Pauwelhoed gedocumenteerd
Onderzoek rond de Pauwelviering
Communicatie en sensibilisering rond de Pauwelviering
Overdracht via de Kinderpauwelbende
Overdracht rond de Pauwelviering
Participatie van het Krakelingencomité als vereniging
Hanenzetten: communicatie & sensibilisering
Communicatie- en sensibilisatie Oud Limburgs Schuttersfeest
Overdracht Oud Limburgs Schuttersfeest
Identificatie en documentatie van de rederijkerscultuur
Onderzoek naar de rederijkerscultuur
Communicatie en sensibilisering rond de rederijkerscultuur
Overdracht van de rederijkerscultuur
Acties rond onderzoek naar de woonwagencultuur
Acties rond de overdracht van de woonwagencultuur
Acties rond het identificeren en documenteren van de woonwagencultuur
Acties rond communicatie en sensibilisering rond de woonwagencultuur
Onderzoeksacties rond de Godelieveprocessie
Communicatie- en sensibiliseringsacties rond de Godelieveprocessie
Sint-Godelieveprocessie wordt Godelieveprocessie
Overdrachtsacties rond de Godelieveprocessie
Identificatie- en documentatieacties rond de Godelieveprocessie
Organisatie van een volksfeest voor alle betrokkenen bij de Godelieveprocessie
Documentatie-acties voor de Kerststallencultuur
Communicatie-acties Kerststallencultuur
Contactdagen Kerststallencultuur
Overdrachtsacties voor de Kerststallencultuur
Identificatie en documentatie van het Merchtemse steltenlopen
Onderzoek rond het Merchtemse steltenlopen
Sensibiliseren en communiceren over het Merchtemse steltenlopen
Overdracht van het Merchtemse steltenlopen

 ,
 
LECA is het Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag. Als aanspreekpunt wil het de weg wijzen naar betrouwbare informatie, experten en organisaties die werken rond het erfgoed van cultuur van alledag. LECA sensibiliseert het brede publiek over het belang van dit domein en communiceert over nationale en internationale tendensen. 

LECA specialiseert zich in het erfgoed van sociale gebruiken, rituelen en festiviteiten. De dienstverlening richt zich in de eerste plaats tot personen, organisaties en verenigingen die dit erfgoed koesteren.
  • LECA wil deze cultureel-erfgoedgemeenschappen organiseren, activeren, adviseren, informeren, sensibiliseren en ondersteunen om er voor te zorgen dat hun erfgoed gedocumenteerd wordt, onderzocht wordt, ter harte genomen wordt en voor het publiek ontsloten wordt.
  • Het centrum reikt methodes aan om op een actuele, vernieuwende en duurzame manier om te gaan met dit erfgoed.
  • Ook streeft LECA naar een groter bewustzijn in de samenleving van het belang en de waarde van het erfgoed van sociale gebruiken, rituelen en festiviteiten. Via publieksactiviteiten (websites, publicaties, lezingen, workshops …) wil LECA de diversiteit en rijkdom van dit erfgoed benadrukken en centraal in de actuele samenleving plaatsen.
  • LECA is bovendien een knooppunt voor kennisdeling en expertise-uitwisseling. Het wil samen met nationale en internationale onderzoeks-, documentatie- en collectiebeherende instellingen kennis en expertise ontwikkelen en uitwisselen over het erfgoed van sociale gebruiken, rituelen en festiviteiten.
  • LECA volgt nationale en internationale tendensen op de voet, haalt internationale expertise binnen en geeft die door.
Door de krachten te bundelen en expertise-uitwisseling te bevorderen wil LECA het erfgoed van sociale gebruiken, rituelen en festiviteiten versterken en het draagvlak ervoor vergroten.
LECA is geacrrediteerd door UNESCO.; www.lecavzw.be