Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG)

Categorie
Landelijk expertisecentrum voor cultureel erfgoed

Expertise ICE
Kennis en praktijken over de natuur en het universum

Trefwoorden
ambacht
ambachtelijke techniek
materiaal
drank
feest
markt
sociaal gebruik
spel
sport
taal
voeding

Vrije trefwoorden
platteland
landbouw
natuur
streekproducten
eetcultuur
dieren
landschap

Website
http://www.hetvirtueleland.be

Thema
Immaterieel erfgoed en dieren

Gerelateerde elementen (Wat)
Het telen van grondwitloof
Waregem Koerse Feesten
De Belgische frietkotcultuur
Belgische biercultuur
De Garnaalvisserij te paard in Oostduinkerke
Kermiscultuur
Houtem Jaarmarkt
Oogstfeest De Pikkeling
Hondenzwemming Sint-Baafs-Vijve
Hanenzetten in Vlaanderen
De cultuur rond het Belgisch (of Brabants) trekpaard

Gerelateerde organisaties
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw
LECA
vzw Brussels Grondwitloof
Nationale Proeftuin voor Witloof vzw
Navefri-Unafri
Werkgoep Waregem Koerse Feesten
Koninklijke Angora Kleinveeclub-Brugge
KADOC-KU Leuven Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving
De Verdediging der Belgische Foorreizigers vzw - a.s.b.l. la Défense des Forains Belges
Frietkotraad
Werkgroep kermiscultuur
Kermiserfgoedcomité
Federatie van Belgische brouwers
Werkplaats immaterieel erfgoed
Sportimonium
ETWIE - Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed
Het Firmament
Resonant, Vlaams expertisecentrum voor muzikaal erfgoed
Ridderschap van de Roerstok der Brouwers
vzw Sint-Bavovrienden Sint-Baafs-Vijve
VVV De Faluintjesstreek vzw
VFBT - Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard in naam van de Trekpaardenraad
Stoeterij Diepensteyn
Museum van het Belgisch Trekpaard
het MOT

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Zeg het met bloemen: het samenwerkingsverband van vijf bloemencorso’s in Vlaanderen
'Garnaalvisserij te paard': mondeling geschiedenisproject in een internationaal (academisch) netwerk
Overdracht-acties Frietkotcultuur
Onderzoek en ontsluiting Waregem Koerse Feesten
Meerjarig cultureel erfgoedproject 'Met Paardenkracht… Registratie en ontsluiting van paardenerfgoed in Vlaanderen'.
Communicatie-acties Waregem Koerse Feesten
Overdrachtsmaatregelen Waregem Koerse Feesten
Communicatie- en sensibiliseringsinitiatieven "Suskewiet. Over de verhalen en tradities van de vinkensport", Stad Harelbeke
Overdracht-acties grondwitloof
Vlaams-Brabants Grondwitloof.EU!
Documentatie-acties Frietkotcultuur
Onderzoek-acties Frietkotcultuur
Sensibiliserings- en communicatie-acties Frietkotcultuur
Onderzoeks-acties grondwitloof
Documentatie-acties grondwitloof
Belgische biercultuur: identificatie en documentatie
Belgische biercultuur: communicatie en sensibilisering
Belgische biercultuur: overdracht
Week van de Friet
Documentatie-initiatieven voor de kermiscultuur
Onderzoeksinitiatieven in verband met de kermiscultuur
Communicatie-acties kermiscultuur
Overdrachtsinitiatieven in verband met kermiscultuur
Falconry Heritage Trust: interview Modest Munters en René Motmans
Werkgroep Perdix Portal
Permanent bureau voor IAF te Brussel
SchoolLink project
Onderzoek genetische verwantschap tussen Sakervalken
#IKSCHRIJFGESCHIEDENIS: welke traditie of techniek zet jij verder?
Met #IKSCHRIJFGESCHIEDENIS aan de slag: de pijl
Observatorium voor de verscheidenheid van de brouwkunst en haar waardering in België
Belgische Biercultuur: onderzoek
Hanenzetten: communicatie & sensibilisering
Heropname verloren gegane tradities in het kader van het Oogstfeest De Pikkeling
Onderzoek m.b.t. het Oogstfeest De Pikkeling
Overdracht in het kader van het Oogstfeest De Pikkeling
Communicatie en Sensibilisering m.b.t. Oogstfeest De Pikkeling
Identificatie en documentatie Oogstfeest De Pikkeling
Gastgezinwerking
Identificatie- en documentatie-acties Hondenzwemming Sint-Baafs-Vijve
Onderzoeksacties Hondenzwemming Sint-Baafs-Vijve
Communicatie- en sensibiliseringsacties Hondenzwemming Sint-Baafs-Vijve
Communicatie- en sensibiliseringsacties rond dierenwelzijn tijdens Hondenzwemming Sint-Baafs-Vijve
Overdrachtsacties Hondenzwemming Sint-Baafs-Vijve
Promotie- en sensibiliseringsacties cultuur rond het Belgisch Trekpaard
Onderzoeksacties cultuur rond het Belgisch Trekpaard
Overdrachtacties cultuur rond het Belgisch Trekpaard
Identificatie- en documentatie-acties cultuur rond het Belgisch Trekpaard

 ,
 
Het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) is het expertisecentrum voor het agrarisch erfgoed in Vlaanderen. We bestuderen de geschiedenis en het erfgoed van landbouw, platteland en voeding, vanaf 1750 tot vandaag. 

Het agrarisch erfgoed maken we toegankelijk voor iedereen via tentoonstellingen, publicaties, educatieve pakketten, wandelingen, vertelavonden, studiedagen, lezingen, websites, enz. CAG ontwikkelt eigen initiatieven, ondersteunt externe projecten en ontwikkelt ook projecten op maat voor derden. Via de erfgoedbank Het Virtuele Land (www.hetvirtueleland.be) brengen we het agrarisch erfgoed en de kennis erover op een virtuele manier samen. Je vindt er voorwerpen, foto’s, documenten, verhalen en allerlei achtergrondinformatie en hulpmiddelen om zelf aan de slag te gaan.

CAG werkt nauw samen met het Interfacultair Centrum Agrarische Geschiedenis (ICAG) van de KU Leuven, dat fundamenteel wetenschappelijk onderzoek verricht, en met andere erfgoed- en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland.

CAG brengt het ICE van landbouw, platteland en voeding meer onder de aandacht en stimuleert de borging ervan. CAG adviseert, sensibiliseert en ondersteunt de betrokken erfgoedgemeenschappen om dit niet-tastbaar erfgoed te herkennen, te benoemen en door te geven. Personen, verenigingen en overheden kunnen bij CAG terecht voor erfgoedzorgtrajecten op maat zodat hun gebruiken en tradities dynamisch blijven verder leven. 
 
CAG is binnen het ICE-trekkersnetwerk makelaar van het domein ‘natuur en universum’ en vertaalt dit in de meer herkenbare thema’s ‘mens en dier’, ‘mens en voeding’ en ‘mens en landschap’. Samen met de andere domeintrekkers zet CAG zich in voor de samenwerking en gecoördineerde ontwikkeling van de brede ICE-werking in het Vlaamse cultureel-erfgoedveld. Als geaccrediteerde NGO door Unesco werkt CAG aan de uitbouw van een netwerk van contacten in binnen- en buitenland. 
 
Aansluitend bij de werking rond ICE speelt CAG ook een voortrekkersrol rond mondelinge geschiedenis van landbouw, platteland en voedingMondelinge geschiedenis is niet alleen uitermate geschikt om immaterieel erfgoed te documenteren, het is ook een methode die in tal van andere werkvelden wordt toegepast. CAG ontwikkelt zelf mondelinge geschiedenisprojecten maar biedt evenzeer advies en begeleiding bij externe interviewprojecten. 

Aanspreekpunt voor immaterieel erfgoed en mondelinge geschiedenis van landbouw, platteland en voeding binnen CAG is Chantal Bisschop.
 ; CAG