Stedelijke Raad der Bommels

Bestand
open bestand

Categorie
Niet op basis van het CED gesubsidieerde lokale of regionale organisatie

Expertise ICE
Sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen

Trefwoorden
carnavel
stoet
feest

Vrije trefwoorden
Bommels
Carnaval
stoet
Koning
Koningin

Website
http://www.bommelsfeesten.be

Gerelateerd element (Wat)
Bommelsfeesten Ronse

Gerelateerde borgingsactie (Hoe)
Documentatie Bommelsfeesten - Ronse

 ,
 
De Stedelijke Raad der Bommels organiseert de jaarlijkste Bommelsfeesten in Ronse. De Bommelsfeesten staan onder leiding van een Koningspaar (jaarlijks verkozen door een wedstrijd), een hofnar en een Koninklijk hof. Naast deze 3-daagse Bommelsfeesten organiseert de Raad tevens randactiviteiten zoals een teken- en knutselwedstrijd voor scholen en rusthuizen, de verkiezingsavond voor het Koningspaar, het feest van de groepen, een galabal, bezoeken aan rusthuizen en ziekenhuizen alsook het bezoek van het koningspaar en gevolg aan alle hoofdscholen in de stad.<span none\"=""> ; Stedelijke Raad der Bommels