Erfgoedgemeenschap

Een wever, carnavalist, volksdanser … immaterieel erfgoed leeft in de handen en hoofden van mensen en niet op papier of in musea. Beoefen je een ambacht? Doe of vier je mee? Dan behoor je, in erfgoedtermen, tot de ‘erfgoedgemeenschap’ ervan.

Een erfgoedgemeenschap?

Al wie met elkaar verbonden is door de gemeenschappelijke erkenning, waardering en zorg voor een bepaald immaterieel erfgoed.

©stad Waregem