Erfgoedzorg opstarten

Is de opvolging voor de organisatie van je processie niet meer verzekerd? Wil je je erfgoed een tikkeltje anders in de kijker zetten? Of wil je een onderzoek starten naar de huidige beleving? Erfgoedzorg opstarten doe je op maat van jouw erfgoed en noden. Begin hiervoor bij het begin: maak een stand van zaken op en zet in groep noden op een rij.

Volgende brainstormmethodes helpen je op weg. De handleidingen werden uitgebreid getest door en met gemeenschappen. Klaar voor gebruik! 

 

Het worldcafé

 • Wat: In het worldcafé brainstorm je in kleine groepen over meerdere thema’s. Per tafel bespreek je bij een hapje en een drankje een ander (sub)thema. Je denkt telkens verder op de inbreng van de vorige groep.
 • Waarom:
  • Je wil op korte tijd veel info verzamelen over diverse thema’s (bvb. noden en behoeftes, oplossingen, immaterieel erfgoed in kaart, acties ...).
  • Je wil brainstormen met een grote groep, maar ieders mening aan bod laten komen.
 • Tip: Verwerking is alles. Structuur brengen in de verzamelde info is de boodschap. Enkel dan kom je tot een goed resultaat waarop je kan verderbouwen.
 • Handleiding: Het worldcafé (pdf)
 • Vragentapis plein vzw 

Voor u getest door het Koninklijk Verbond der Jaartallen Leuven vzw (op 22-10-2012) i.s.m. Erfgoedcel Leuven, LECA en tapis plein vzw.

SWOT-tabel

 • Wat: Via de SWOT-tabel breng je in groep de sterktes en zwaktes van je erfgoed in beeld. Daarnaast bekijk je de externe kansen en bedreigingen. Het resultaat is een schematisch overzicht van factoren die invloed hebben op het voortbestaan van je erfgoed. De basis voor het bepalen van prioriteiten om op in te zetten.
 • Waarom:
  • Je wil een gestructureerd totaalbeeld aan invloedsfactoren opmaken.
  • Je wil weten waar eerst en best op in te zetten.
 •  Tip:
  • Verzamel een beperkte, maar diverse groep qua expertise, achtergrond en betrokkenheid.
  • Zoek een ervaren begeleider die de workshop in strakke banen leidt.
  • Maak de deelnemers op voorhand bewust van de vrij intensieve workshop en methode.
 • Handleiding: SWOT-tabel (pdf)
 • Vragentapis plein vzw

Voor u getest door de Frietkotraad i.h.k.v. het borgen van de Belgische Frietkotcultuur (op 10-10-2013), i.s.m. CAG Centrum Agrarische Geschiedenis en tapis plein vzw.  

Het brainstormspel

 • Wat: Brainstorm in één groep waarbij je in stappen tot de kern van je immaterieel erfgoed en erfgoedzorg komt. Kaarten met tips en vragen leiden je door de brainstorm.
 • Waarom:
  • Je wil brainstormen in een kleine groep.
  • Je wil tot de kenmerken van je erfgoed komen.
  • Je wil noden en behoeften in kaart brengen.
  • Je wil informatie verzamelen als basis voor prioriteiten, nieuwe borgingsacties ...
  • Je wil informatie verzamelen voor het invoeren van je immaterieel erfgoed en acties in de databank.
 • Tip: Een goede moderator is goud waard.
 • Handleiding: het brainstormspel (jpg)
 • Vragentapis plein vzw

Voor u getest door de deelnemers aan de workshop ‘Immaterieel Cultureel Erfgoed. Eerste stap richting toekomst’.

Methodiek opmaak omgevingsanalyse en aanzet borgingsplan

 • Wat: Methodiek voor een traject waarbij je via individuele diepte-interviews en waarderingsgroepen een lokaal immaterieel erfgoedelement in kaart brengt. O.b.v. de verzamelde info kom je tot noden en een borgingsplan op maat.
 • Waarom:
  • Je wil tot de kenmerken van je erfgoed komen.
  • Je wil noden en behoeften in kaart brengen.
  • Je wil een brede blik op je erfgoed en veel mensen horen.
  • Je wil informatie verzamelen als basis voor prioriteiten, uitwerking publieksproject, nieuwe borgingsacties …
 • Tip: Een externe procesbegeleider is een aanwinst.
 • Handleiding: de methodiek (pdf)
 • Vragen? Erfgoedcel Mechelen (Eva Van Hoye)

 

Infoposter ‘transmissie’

 • Wat: 2 meter handige tips en inspiratie in postervorm over het doorgeven van immaterieel erfgoed, mét het brainstormspel (cfr. 2)
 • Waarom:
  • Je wil meer weten over het doorgeven van immaterieel erfgoed.
  • Je wil jouw ‘doorgeefprofiel’ bepalen.
  • Je wil het brainstormspel in gedrukte vorm ontvangen.
  • Ideaal als smaakmaker voor immaterieel erfgoedzorg binnen je organisatie of vereniging.
 • Handleiding: Vraag een gratis exemplaar op bij een erfgoedcel of expertisecentrum in je buurt of via tapis plein vzw.

 Je wenst ondersteuning uit de professionele erfgoedsector? Ondersteuning