Internationaal

UNESCO staat voor ‘United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization’. Via onderwijs, wetenschap en cultuur stimuleert deze wereldorganisatie duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog.

Om haar doelstellingen te realiseren ontwerpt UNESCO zogenaamde Conventies. Conventies zijn visieteksten die een universeel kader bieden waarbinnen lidstaten werken. UNESCO telt 195 aangesloten lidstaten. Door een Conventie te ondertekenen, onderschrijft een lidstaat de visie en het afsprakenkader. De lidstaat engageert zich er zo toe de afspraken te implementeren in eigen land.

In 2003 formuleerde UNESCO de 'Convention for the safeguarding of intangible cultural heritage' of de 'Conventie voor het borgen van immaterieel erfgoed'.