Vlaanderen

Het immaterieel erfgoedbeleid in Vlaanderen kende zijn start in 2006. Dat jaar onderschreef België de visie van UNESCO op immaterieel erfgoed, uitgeschreven in de Conventie van 2003.

Een volwaardige erfgoedpijler

Erfgoed delen we op in verschillende soorten erfgoed. Sinds 2006 vormt immaterieel erfgoed een volwaardige derde pijler binnen het Vlaams erfgoedbeleid. Het staat zo naast:

  • het roerend erfgoed: schilderijen, meubelstukken, juwelen, werktuigen, maar evengoed documenten, archiefstukken of foto’s.
  • het onroerend erfgoed: landschappen, monumenten, archeologische sites en maritiem erfgoed.

Beleidsmatig wordt deze opdeling doorgetrokken:

  • Roerend & immaterieel erfgoed = ‘cultureel erfgoed’ => valt onder cultuur, een gemeenschapsbevoegdheid.
  • onroerend erfgoed => gewestmaterie.

Beiden hebben binnen de Vlaamse overheid een eigen minister en beleid. In de praktijk gaan immaterieel, roerend en onroerend erfgoed uiteraard wel vaak hand in hand.

Meer weten