WIE

Immaterieel erfgoed leeft door mensen en leeft bij mensen. Doordat mensen het doen, beleven, organiseren, heeft dit erfgoed ook nu nog betekenis. Vrijwilligers, ambachtsmensen, kinderen, gezinnen … Ieder van ons draagt wel iets van dit erfgoed in zich.

Wil je zorg dragen voor dit erfgoed? Dan kan je met je vragen bij een groep van professionele organisaties terecht.

Meer weten

©Lucas Denuwelaere / tapis plein vzw