Colofon

De website www.immaterieelerfgoed.be is eigendom van de Vlaamse Gemeenschap en wordt beheerd door Werkplaats immaterieel erfgoed vzw en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.

     

Het Platform immaterieel erfgoed wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met het ICE-trekkersnetwerk. Het netwerk begeleidt de immaterieel erfgoedwerking in het brede Vlaamse erfgoedveld en zet de schouders onder globale noden. Vanuit hun thematische aanpak zijn ze elk het aanspreekpunt in een breder netwerk van musea, archieven en dienstverlenende organisaties.