Veel Gestelde Vragen

Immaterieel erfgoed zijn de niet-tastbare gewoontes of gebruiken van vroeger die je koestert en nu nog doet. Het is jouw kennis of kunde die je doorgeeft aan anderen. Immaterieel erfgoed evolueert zo generaties mee met de tijd. Het is divers en overal. Dag in dag uit geeft het kleur aan ons leven

Meer lezen.

Borgen komt van ‘waarborgen’, zorg dragen voor. We gebruiken dit werkwoord om te benoemen dat je aan erfgoedzorg doet voor immaterieel erfgoed. Je onderneemt bewust actie om een gebruik levend te houden of kennis door te geven. Zo geef je het nu al toekomstkansen.

Meer lezen

Voor al je vragen, groot en klein, staat een professioneel netwerk klaar. We helpen je op weg of verwijzen je door naar de juiste personen of collega-organisaties.

Klik hier voor een overzicht

Een wever, carnavalist, volksdanser … immaterieel erfgoed leeft in de handen en hoofden van mensen en niet op papier of in musea. Beoefen je een ambacht? Doe of vier je mee? Dan behoor je, in erfgoedtermen, tot de erfgoedgemeenschap ervan. Een erfgoedgemeenschap is dus de groep mensen voor wie het erfgoed waarde heeft.

De Inventaris Vlaanderen toont de diversiteit aan immaterieel erfgoed in Vlaanderen. Er staan momenteel al tientallen gebruiken op. Dit erfgoed wordt bewust geborgen door de mensen die erbij betrokken zijn. Ze delen bovendien hun ervaring in de zorg ervoor.

Meer lezen

Met een aanvraag voor de Inventaris Vlaanderen engageer je je met de gemeenschap voor een blijvende erfgoedzorg. Jaar na jaar onderneem je acties. De aanvraag zelf bevat informatie over het erfgoed, de erfgoedgemeenschap en de erfgoedzorg (de borgingsmaatregelen, vroeger – nu – plannen). Deze info deel je via de databank van deze website. Tot slot bevestig je je aanvraag bij het agentschap Kunsten en Erfgoed via het officieel aanvraagformulier.

Meer lezen

Een aanvraag voor opname op de Inventaris gebeurt vanuit een groep mensen voor wie dit erfgoed waardevol is. Zo heeft de Heksenstoet in Beselare een grote waarde voor de inwoners van Beselare, maar niet persé voor bijvoorbeeld een Gentenaar. En is de frietkotcultuur wel belangrijk voor vele mensen overal in Vlaanderen. Het een is daarom niet meer of minder belangrijk dan het ander. Het erfgoed is waardevol voor die groep die er ook de zorg voor opneemt.

Een opname is een symbolische erkenning voor het jarenlange engagement van een gemeenschap voor hun erfgoedzorg. Maar, je ontvangt hier als gemeenschap geen financiële bijdrage voor vanuit de overheid

Ondanks het feit dat de minister van Cultuur een aanvraag honoreert met een erkenning (o.b.v. het advies van een expertencommissie), geeft een erkenning geen wettelijke bescherming voor het voortbestaan van het erfgoed. De erkenning zegt iets over de erfgoedzorg en de waarde van het erfgoed voor de erfgoedgemeenschap. Maar dit erfgoed blijft dynamisch erfgoed. Wat wil zeggen dat het blijft evolueren in een samenleving.