Een marionettentheatervoorstelling maken bij Kallemoeie

Marionettentheater is een theatervorm waarbij poppen met de hand bediend worden om een voorstelling te spelen. Elk theatergezelschap bouwt een voorstelling op, op een eigen manier.

Tekst en poppen kiezen

Theater Kallemoeie in Oostende brengt elk speelseizoen een nieuwe productie. Daarvoor kiezen ze bekende verhalen, zoals ‘Smidje Smee’, ‘Van de dood die bijna stierf’, ‘Reinaert De Vos’, ‘Faust’ of ‘Don Quichot’. Of ze schrijven zelf een script, zoals 'Het toverbos' of Pette Petrol ‘kapitein van de zee’. Elk verhaal, of het nu bestaand of zelf geschreven is, wordt aangepast aan de mogelijkheden van deze theatervorm. Het script wordt door een tweetal auteurs uitgeschreven. Het basisscenario en draaiboek worden aan een werkgroep voorgelegd voor aanpassingen of suggesties. Vervolgens worden de nodige marionetten gekozen. Kallemoeie bezit een uitgebreide collectie diverse figuren van meer dan 150 authentieke, expressieve houten draadpoppen. De oudste dateren van 1928. Uitzonderlijk wordt er nog een nieuwe marionet gesneden, zoals in 2023 de marionet Belijn, die ontbrak in de collectie van ‘Reinaert De Vos’, en in 2024 verschillende marionetten die Ensor op verschillende leeftijden uitbeelden, voor het stuk 'Tjèmenes menschen… ier is Ensor' dat meerdere keren gespeeld werd in het kader van het Ensorjaar. De houtsnijders kunnen in de marionetten veel expressie verwerken. 

Opfrissen, decor bouwen en repeteren 

De kostumering van de poppen wordt opgefrist indien nodig. Ook wordt elke keer de polychromie van de houten marionetten opgefrist. In functie van een nieuw verhaal worden nieuwe decorpanelen geschilderd, kiezen de spelers passende rekwisieten uit de rekken of maken ze rekwisieten en attributen. 

Na het inlezen van de teksten en kiezen van de stemacteurs starten de wekelijkse repetities met de marionettisten en hun gekozen marionetten. Het repeteren gebeurt wekelijks scène per scène.

Wat handigheid is zeker een voordeel, maar het spelen met de marionetten wordt voornamelijk aangeleerd en ingeoefend. Nieuwe marionettisten leren hoe ze de pop moeten bespannen, hoe de gewichtsverdeling werkt en hoe ze ermee kunnen spelen. Belangrijkste gaven van de spelers zijn inzet en creativiteit.

Verfijning en verbetering 

Het marionettentheater evolueert. Zo werkt Kallemoeie bijvoorbeeld  voortdurend aan de verbetering van haar programma en uitrusting. Zo zijn er de professionalisering van de technische mogelijkheden voor audio en belichting en het aanpassen of wijzigen van de besturingssystemen (het speelkruis) van de marionetten. Oorspronkelijk waren de marionetten van Kallemoeie stangpoppen. In de jaren 1950 werd overgeschakeld naar draadpoppen met een ‘Augsburger'speelkruis. Dit speelkruis wordt in de toekomst geleidelijk vervangen, waardoor de speltechniek fijner wordt.

*Het Oostendse Marionettentheater Kallemoeie creëert en acteert creatief en eigenzinnig theater in de Kallemoeiekelder in Oostende. Het werd opgericht in 1928 en is het oudste marionettentheater van West-Vlaanderen. Het trekt een gevarieerd volwassen publiek Oostendenaars, aangespoelden en toeristen aan. Elke bezoeker ontvangt bij het onthaal een brochure met toelichting van het verhaal, de marionetten en een verklarende lijst van het gebruikte Oostends dialect.

Marionetten van het marionettentheater Kallemoeie uit Oostende | © vzw Marionettentheater Kallemoeie