Kroningsfeesten Tongeren (zevenjaarlijks)

Om de zeven jaar vinden de Kroningsfeesten plaats in Tongeren, ter ere Onze-Lieve-Vrouw Oorzaak-Onzer-Blijdschap.

Tijdens deze feesten, die een week duren, trekt op vier dagen een processie door de straten, gevolgd door een avondspel. 19 groepen verhalen de gekende episodes uit het leven van Maria en haar zoon Jezus, zoals de geboorte, de bruiloft van Kana, en de kruisiging. Elke groep heeft zijn eigen groepsleiding die instaat voor de deelnemers, de kledij, de muziek, de wagens en de choreografie. De deelnemers zijn van alle leeftijdscategorieën, van enkele maanden tot hoog bejaard.


Zoals vele processies zijn ook de Kroningsfeesten religieus van oorsprong. En net als bij vele processies is het culturele aspect dezer dagen heel belangrijk. Daarnaast bevordert de processie, en de intense voorbereiding vooraf, de sociale cohesie in de stad. Meer dan 1 op 10 Tongenaren doet actief mee aan de Kroningsfeesten. Hiermee is de Kroningsprocessie de grootste van het land. Tijdens de Kroningsfeesten steken de bewoners hun stad in een feestelijk kleedje. Daarnaast vinden nog talrijke andere activiteiten plaats.


Tongeren is het oudste Mariaheiligdom aan deze zijde van Alpen. Gelovigen brachten er relieken en kostbare voorwerpen om hun bede om hulp kracht bij te zetten.  De oorsprong van de Kroningsfeesten in Tongeren is terug te brengen tot de zevenjaarlijkse heiligdomsvaarten, die hun oorsprong kenden op het einde van de 14de eeuw. Pelgrims kwamen naar de stad om relieken te bezichtigen, overblijfselen van het lichaam van heiligen of voorwerpen die met het lichaam van Jezus, Maria of een andere heilige in contact zijn geweest. Zo hoopten zij te kunnen rekenen op de aan relieken toegeschreven macht om te genezen of rampen af te wenden. Op het einde van de 18de eeuw werden de heiligdomsvaarten verboden door de Franse bezetter.  


Toen de Tongenaren van de 14de tot de 16de eeuw hun gotische kerk bouwden, vond de Aartsbroederschap van Onze –Lieve – Vrouw dat er ook een gotisch Mariabeeld in de kerk moest komen. In 1479 gaf het Kapittel hiervoor de toestemming. Het nieuwe Mariabeeld "Oorzaak Onzer Blijdschap" is gesneden uit notenhout en is 1 meter 60 hoog.  Op het einde van de 19de eeuw kende de Rooms-Katholieke kerk een bijzondere Mariaverering. Deze verering uitte zich o.a. in het kronen van Mariabeelden. Met goedkeuring van de paus vond de kroning van het genadebeeld van Onze – Lieve – Vrouw Oorzaak - Onzer - Blijdschap plaats op zondag 31 augustus 1890. Na die plechtigheid trok er een Kroningsprocessie langs de versierde straten en pleinen van de stad en werden de relieken mee rondgedragen.  De Tongenaren waren onder de indruk en vonden hierin een gelegenheid om terug aan te knopen bij de vroegere Heiligdomsvaarten. Zo ontstonden de Kroningsfeesten die alle zeven jaar, uitgezonderd in 1918, plaatsvinden en waarvoor duizenden toeristen en bedevaarders naar Tongeren komen.


De 19de editie van de zevenjaarlijkse Kroningsfeesten is van 2 tot en met 9 juli 2023.