Memorial Day

Op Memorial Day, de laatste maandag van mei, worden de Amerikaanse militairen die sneuvelden tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog herdacht. Tijdens dat weekend vinden er in België verschillende herdenkingen plaats.

Op de drie Amerikaanse militaire begraafplaatsen, in Waregem, Welkenraedt en Neupré, vinden officiële plechtigheden plaats. Dit zijn protocollaire evenementen, ontstaan op initiatief van de Amerikaanse overheid, met heel wat hooggeplaatste vertegenwoordigers uit diplomatieke, militaire en politieke kringen. De organisatie van deze plechtigheden rust op heel wat schouders:


De American Overseas Memorial Day Association staat in voor de organisatie van de herdenking op de begraafplaatsen. De American Battle Monument Commission neemt het beheer van de begraafplaatsen op zich. De Stad Waregem is op zijn beurt verantwoordelijk voor de organisatie en veiligheid tijdens de ceremonie. Ook de adopters zijn betrokken partij, dit zijn lokale mensen die een graf hebben geadopteerd. Zij verrichten opzoekingen over de desbetreffende soldaat en verzorgen het graf, zeker in de aanloop naar Memorial Day.


Bij de acht geïsoleerde graven van Amerikaanse militairen op andere begraafplaatsen organiseert de lokale gemeenschap een persoonlijke ceremonie. Daarnaast wordt er hulde gebracht aan Amerikaanse monumenten.


Samenwerking met Waregemse scholen

Waregemse scholen spelen een zeer bijzondere rol bij de herdenkingsplechtigheden. Sinds 1923 zingen Waregemse schoolkinderen zowel het Belgische, als het Amerikaanse volkslied tijdens Memorial Day. Een ontroerende en indrukwekkende gebeurtenis. Daarenboven nemen elk jaar honderden schoolkinderen, van lagere én secundaire scholen, deel aan het educatieve traject ‘The Price of Freedom Award’. Ze leren hierbij over de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog, de Amerikaanse aanwezigheid, en het belang van herdenken. Als slotevenement van dit project organiseren ze hun eigen Memorial Day ceremonie, in bijzijn van Amerikaanse soldaten.


Geschiedenis en evolutie

De geschiedenis van de herdenking op Memorial Day wordt in Waregem uitvoerig belicht in het bezoekerscentrum HIPPO.WAR op de hippodroom én in het bezoekerscentrum op de Amerikaanse begraafplaats.Kort na de eerste wereldoorlog vond de eerste Memorial Day-plechtigheid in Waregem plaats. In 1923 werd de Belgische tak van de American Overseas Memorial Day Association (AOMDA) opgericht, verantwoordelijk voor de organisatie van de herdenkingsplechtigheden op de grote militaire begraafplaatsen. In de loop van de 20ste eeuw verankerde de traditie van Memorial Day zich in de Belgische herinneringscultus van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Jaarlijks wonen duizenden toeschouwers de plechtigheden en ceremonies bij. Het is een levende traditie, die gedragen wordt door een brede erfgoedgemeenschap die zich elk jaar opnieuw inzet en zo de traditie overdraagt aan volgende generaties.