Paard van de Donckstraat - Dendermonde

Na de Eerste Wereldoorlog werd het stadscentrum van Dendermonde 'gesaneerd' en werden de volkswijken buiten de stadskern geduwd. Dit gaf aanleiding tot het ontstaan van nieuwe wijken. Die wijkbewoners waren sterk gehecht aan de Ros Beiaardtraditie en waren gewoon geweest om het Ros Beiaard voor de deur te zien uitgaan. Omdat het Ros Beiaard zich niet verwaardigde om in deze wijken te komen, werd er een eigen paard gemaakt dat tijdens de wijkkermis, feesten, jubilea door de straten trok. Wijk Donckstraat is gelegen aan de stadsrand en heeft een eigen wijkpaard sinds 1953. Oorspronkelijk werd het begeleid door een reus, kleinere huppelpaardjes en een eigen knaptand. Na een onderbreking van wel 24 jaar werd er in 2019 op initiatief van het wijkcomité Donckstraat en het volkse café Polderzicht een nieuw Ros Donckstraat vervaardigd. Er werd een nieuw ploeg pijnders samengesteld en heemskinderen gekozen. Het paard is weer springlevend en klaar om door de straten te trekken. Heel de wijk kijkt hier ondertussen naar uit!

Het eerste Ros Donckstraat in 1953 | © /