Pelgrimstafel

Sedert eeuwen wordt in het Sint-Julianusgasthuis op het einde van de Goede Week een rijkelijke tafel gedekt: de Pelgrimstrafel


De Pelgrimstafel in Sint Julianusgasthuis, beweert men, vindt haar oorsprong in de 16e eeuw wanneer een Spaanse kapitein, d'Areste genaamd, in 1556 een som legateerde. De som moest dienen om op Goede Vrijdag een maaltijd aan te bieden en een stuiver te schenken aan dertien arme lieden.


Deze traditie wordt nog jaarlijks in ere gehouden. Op Witte Donderdag dekt men de tafel in de kapel en 's avonds nodigt men twaalf ouderlingen uit om mee te tafelen. Centraal op de tafel staat een boterbeeld.