Sacramentsprocessie Veldwezelt

Elk jaar gaat in Veldwezelt de sacramentsprocessie uit, twee weken na Pinksteren, d.w.z. drie dagen na Sacramentsdag, een wandeling van ongeveer drie km door het dorp. Medewerking wordt verleend door de Koninklijke Fanfare Sint-Lambertus en het zangkoor "De Oosterster". Er zijn meerdere groepen die mee opstappen: schoolkinderen (onder meer de eerste communicanten en vormelingen), misdienaars, apostelgroep, Bernadettegroep rond O. L. Vrouw van Lourdes, vereniging van oud-strijders, groep die het Onze Vader uitbeeldt, ... Onderweg wordt halt gehouden aan vier rustaltaren. Daar wordt gezongen, gebeden en de zegen gegeven met het Allerheiligste. Straten worden versierd met vlaggen, wimpels, huisaltaren, zandtapijt, Lourdesgrot, ... De processie eindigt met een indrukwekkende slotapotheose in de kerk. Deze processie wordt ook gedragen door een hele schare medewerkers achter de schermen. Alle dorpelingen willen deze mooie traditie in ere houden.

 

Het baldakijn waaronder de priester of diaken de monstrans met het Allerheiligste draagt, geflankeerd door leden van de apostelgroep van de Lindekapel en gevolgd door leden van het gemeentebestuur, de kerkraad en het biddende volk. | © Giel Buntinx