Sint-Rochusbeeweg Binkom

De feestdag van St.-Rochus is 18 augustus. De zondag na 15 augustus, wanneer het feest van Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart of halfoogst gevierd wordt, begint in Binkom het Octaaf van de Heilige Rochus’. Een octaaf is een achtdaagse periode (van het Latijnse octo, wat acht betekent) verbonden aan een feest of feestdag. 

Het achtdaagse evenement vindt plaats op het Sint-Rochusdomein (Meenselstraat 62 F, Binkom). Al heel lang wordt Sint-Rochus hier aanbeden als genezer van besmettelijke en ongeneeslijke kwalen. De openingszondag van het Octaaf bestaat uit een aantal tradities. Tijdens de openluchtmis wordt het levensverhaal van Rochus verteld en het Sint-Rochusgebed gebeden. 

Heer onze God, eeuwen lang komen mensen uit de omgeving naar deze kapel van de Heilige Rochus.
Sommigen om te danken voor bekomen weldaden, anderen om genezing te vragen of om sterkte in moeilijke dagen.  

(uittreksel uit het Sint-Rochusgebed)

Tijdens de verering van de relikwie van Sint-Rochus weerklinkt het Sint-Rochuslied. Zowel het oude lied als het hedendaagse gebed, geschreven door pastoor P. Nijs, zijn de weerklank van een eenvoudig geloof en vertrouwen in de Heilige Rochus. Sint-Rochus (of Sint-Raukes in het Binkomse dialect) was en blijft een echte volksheilige.

Na de mis trekken de bedevaarders in processie naar de nabijgelegen Sint-Rochusbron. Daar worden broodjes gewijd en rondgedeeld. Sint-Rochus werd immers in leven gehouden door een hond die hem brood bracht. Omkaderd met poëzie en fanfaremuziek, is dit een moment van her-bron-ning. Een Rochusgedicht van de hand van dichter Gui Nijs staat er in steen gebeiteld. Na deze kleine processie blaast de fanfare de Sint-Rochuskermis op gang! 

Tijdens het Octaaf komen mensen uit naburige gemeenten op beeweg naar de Sint-Rochuskapel. Het is een eeuwenoude traditie. Vroeger kwam men te voet in processie al biddend (vandaar bee-weg of bede-vaart) van onder andere Zichem naar Binkom. Ernest Claes vertelt erover in zijn boek ‘Voor de open poort’. De Sint-Rochus-beeweg en de bijhorende kermis brengen niet enkel de eigen dorpsgemeenschap samen maar zorgen ook voor een blijvende, stevige band met de naburige dorpen, ondanks de steeds veranderende maatschappelijke omstandigheden.

De eerste Sint-Rochuskapel werd gebouwd rond 1532. Een tekst op een oude litanie (of gebed) ter ere van Sint-Rochus te Binkom, vermeldt dat bewoners van Tienen, Zichem en Scherpenheuvel de jaarlijkse bedevaart naar Binkom doen als dank aan de Heilige Rochus omdat hij hun voorouders van de pest en andere besmettelijke ziekten bevrijdde in de jaren 1414, 1529, 1571, 1686, en vele andere jaren. Het ganse jaar door is het Rochusdomein met de Lourdesgrot en de kapelletjes van de Zeven Weeën een aangename en populaire plek van gebed en rust.

 

De bron van Sint-Rochus in Binkom, waar een deel van de Sint-Rochusbeeweg plaatsvindt | © Theo De Windt