Sint-Rochusverlichting

Op de avond van 15 augustus, de vooravond van het naamfeest van Sint-Rochus, baadt Aarschot in het kaarslicht. Op die manier dankt de bevolking de patroonheilige voor de bescherming tegen de pest. Tussen 21u en middernacht worden de lichten in het stadscentrum gedoofd en vervangen door kaarslicht. Daarnaast staan er die dag tal van activiteiten op het programma, zoals muzikale optredens, tentoonstellingen, dansvoorstellingen, wandelingen, etc.

De Sint-Rochusverlichting is meer dan een door kaarsen verlichte binnenstad. Eeuwen geleden ontstaan als een dankbetuiging voor de bescherming tegen de pest, versterkt het vandaag de dag de sociale cohesie in de stad. Verenigingen, wijken en individuen, jong en oud, werken enthousiast aan het evenement mee en bereiden het tot in de puntjes voor. In 2012 werd zelfs voor het eerst een grootse evocatie vertoond over het leven van Sint-Rochus, een samenwerking van vele Aarschottenaren en verenigingen. 


In de 15de, 16de en 17de eeuw teisterden pestepidemieën Aarschot. Tijdens de epidemie van 1666/1667 lieten heel wat mensen het leven. De bevolking was radeloos. Volgens de overlevering beloofden ze om de huizen in het stadscentrum met kaarsjes te verlichten als de stad gespaard bleef van de Zwarte Dood. Op 15 augustus, op Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart en de vooravond van de kerkelijke feestdag van Sint-Rochus (de patroonheilige tegen de pest), werd de hele stad verlicht. Een plechtige processie trok op 20 februari 1667 door de stad om Sint-Rochus te bedanken voor de redding. Bij dreigend gevaar van besmettelijke ziekten nam de bevolking van Aarschot in de loop van de eeuwen steeds opnieuw zijn toevlucht tot Sint-Rochus. Zo riepen ze zijn bescherming in tegen de cholera en roodvonk in de 19de eeuw.


Het gebruik van de Sint-Rochusverlichting verspreidde zich doorheen de jaren over de hele stad. In 1906 schrijft een medewerker van De Klok over de Sint-Rochusverlichting ‘Ik geniet van den blijden aanblik welke onze stad biedt, wanneer overal tot in de achterbuurten en de straatjes zonder einde, honderden en duizenden keersen en lichtspotjes staan te flikkeren en te laaien op alle vensterdorpels, wanneer geheel Aarschot, jong en oud, arm en rijk, in dicht groepen de straten vult en al keuvelend en bewonderend geniet van de verlichting, op eenen kalmen zomeravond’.


In de jaren 1970 werd de Sint-Rochusverlichting nieuw leven ingeblazen. Intussen lokt het feeërieke schouwspel jaarlijks duizenden bezoekers naar Aarschot.