Wase reuzen

Het Land van Waas is sinds oudsher een regio met een grote historische verbondenheid. De gemeenschappelijke geschiedenis zie je ook in het rijkelijk aanwezige reuzenerfgoed. Zo telt het Waasland méér dan 60 reuzen!
 
Het Waas reuzenerfgoed is nog steeds springlevend. Ook vandaag de dag worden er reuzen geboren en zijn er reuzen die trouwen. Nog steeds zijn er mensen die zich inzetten voor 'hun' reuzen. Die met hen op stap gaan. Hen opbouwen en kleden, voor hen zorgen. En nog steeds kijken reuzenliefhebbers met belangstelling uit naar de jaarlijkse evenementen waarop de Wase reuzen in de regio op stap gaan.
 
Erfgoedcel Waasland en Toerisme Waasland besloten daarom om 2009 uit te roepen tot ‘2009 Waas Reuzenjaar'. Onder coördinatie van de Wase erfgoedcel werd door de reuzenverenigingen een gezamelijke inspanning geleverd om alle Wase reuzen in kaart te brengen. Over elke reus werd informatie over de geboorte ingezameld, over de meters en peters, wie de maker was van de reus, waar de reus voor staat, en nog veel meer.
 
Deze inventarisatie was zeker niet het einde van de samenwerking tussen de reuzenverenigingen, maar het begin van een overleg tussen de Wase reuze-erfgoedgemeenschappen, dat op vraag van de verenigingen en met steun van de Erfgoedcel Waasland nog steeds wordt georganiseerd. Eénmaal per jaar verenigen de reuzenverenigingen zich om zich samen te beraden en bij te scholen over de verderzetting van hun erfgoedvereniging.

Marcel Daem, historicus en volkskundige, schreef in 1980 het volgende over de Wase reuzen: “Hun ontstaan, groei, bloei en snoei is innig verbonden met stad, gemeente of buurt. Reuskens en reuzinnekens LEVEN ZOALS DE GEWONE MENSEN. Velen worden gedoopt als ze ter wereld komen, nadien maken ze kennis, stappen in het huwelijksbootje, krijgen kinderen. En als de gemeenschap, die hen ter wereld bracht, géén liefde of belangstelling meer heeft voor hen, dan sterven ze naamloos weg.

Mandus De Smid (Sint-Gillis) | © Erfgoedcel Waasland