Beginnen met erfgoed op ikwashier.live van Lodewijk Deleu

Register van Inspirerende Voorbeelden

‘Beginnen met erfgoed’ op ikwashier.live werd in 2021 genomineerd voor het Register van inspirerende voorbeelden voor het borgen van immaterieel erfgoed, en door de minister voor cultuur op het Register geplaatst voor drie jaar. In een podcast leggen kenners - mensen met ervaring - uit hoe je de handen uit de mouwen steekt voor immaterieel cultureel erfgoed. De interviews werken sensibiliserend en tonen hoe je zelf aan de slag kunt gaan. Lodewijks initiatieven getuigen van een hart voor erfgoed en tradities.‘

Wat & Hoe

‘Beginnen met erfgoed’ is een podcast waarin kenners - mensen met ervaring - uitleggen hoe je de handen uit de mouwen steekt voor tradities, erfgoed en kunst. Ze vertellen wat je nodig hebt om te starten, wat het kost, wat de valkuilen zijn en hoe het een passie kan worden. Met ikwashier.live documenteert, archiveert en ontsluit Lodewijk Deleu tradities, erfgoed en kunst, met bijzondere aandacht voor immaterieel erfgoed en voor de gewoontes en gebruiken die verdwijnen. Lodewijk Deleu heeft al ruim 2.000 reportages over immaterieel erfgoed gemaakt en ontsluit zijn activiteiten uitgebreid via foto’s, film en geluid. Hij maakte al een 220-tal podcasts, waarin uitgelegd wordt hoe je zelf kunt beginnen met activiteiten om immaterieel erfgoed in stand te houden. Telkens laat hij de beoefenaars zelf aan het woord.

Waarin zit de kracht van uw initiatief?

De eerste kracht is ongetwijfeld respect. In ‘Beginnen met erfgoed’ krijgen erfgoeddragers de kans hun verhaal te doen. Niet in één minuut, in vijf lijnen of twee quotes, maar in de tijd die ze nodig hebben. Bij het afwerken van de podcast knip ik de vragen uit het interview, zodat de uitzending één verhaal wordt, hun verhaal. Nu eens kort, dan weer lang. De tweede kracht is puurheid. De erfgoeddragers worden tijdens hun activiteit aangesproken, onvoorbereid. De gesprekken zijn spontaan, recht uit het hart. Een derde kracht is meerstemmigheid. Het antwoord op de vraag ‘Hoe begin je eraan?’ is steeds persoonlijk, en er is geen druk om een volledig of definitief antwoord te geven. Zo kwamen bijvoorbeeld al twaalf molenaars aan het woord. Ze delen hun passie en tips vanuit hun eigen ervaring. Zo is elke uitzending anders. Het is aan de luisteraar om met die puzzelstukken aan de slag te gaan. Een vierde kracht is dat ikwashier.live een privé-initiatief is: documentair en onafhankelijk. Dat is - zonder enige steun - meteen ook het zwakke punt.

Wat is uw gouden raad voor anderen? 

Ik geef misschien een vreemde raad voor een podcaster: stop met praten. Het leidmotief van ikwashier.live luidt: "Er zijn twee soorten mensen in deze wereld. Je hebt praters en doeners. De meeste mensen zijn gewoon praters, het enige wat ze doen is praten. Maar als het allemaal gezegd is, zijn het de doeners die deze wereld veranderen. Dus, wie ben jij? Praat je er gewoon over, of sta je op en doe je er iets aan?" (David Della Rocco) Met de podcast ‘Beginnen met erfgoed’ wil ik het dus niet hebben over de tradities die verdwijnen, maar doe ik net het omgekeerde: ik wil niet passief toekijken, maar erfgoed en tradities nieuw leven inblazen.

Onderneemt u nog andere acties waar u trots op bent? Of heeft u plannen voor andere acties waar u naar uitkijkt? 

Met ikwashier.live documenteer ik erfgoed in foto, film en geluid. Dit jaar zag een tweede podcast met ‘geluid’ het licht: BOE documentary soundscapes. Naast de gesprekken in de podcast ‘Beginnen met erfgoed’ worden in BOE geluidslandschappen of soundscapes ontsloten: van korte SFX tot langere reportages. Al jaren capteer ik doelgericht geluid. Ik probeer de sfeer, de beleving en het gevoel van tradities te vertalen in soundscapes. Met BOE bouw ik verder expertise op in fonografie (field recording) en soundscape design in het erfgoedveld.

Contact:

Lodewijk Deleu

Voorbeeldacties: zo geven mensen immaterieel erfgoed toekomst