Rapporten Werkplaats immaterieel erfgoed

Werkplaats immaterieel erfgoed (voorheen tapis plein) publiceert regelmatig rapporten die relevante onderzoekslijnen rond immaterieel erfgoed in Vlaanderen belichten. Of een stand van zaken brengen over actuele onderwerpen. Werkplaats immaterieel erfgoed doet dit vaak in samenwerking met partnerorganisaties uit haar netwerk.

Een overzicht

Naar een methodiek 
voor participatieve waardering van immaterieel cultureel erfgoed.
Rob Herreman i.o.v. Werkplaats immaterieel erfgoed (februari 2019)

Het pilootproject ‘Waarderen van immaterieel cultureel erfgoed – fase 1’ (2017 - 2018) vormde de eerste aanzet naar een waarderingsmethode voor immaterieel erfgoed. Via een verkennend onderzoek werd nagegaan welke waarderingsmethode voor immaterieel erfgoed het best geschikt is. De verdere uitwerking van de conclusies uit de eerste fase is nog lopend (2019), maar het rapport geeft alvast inzicht in een basisfilosofie voor het waarderen van ICE. Én het presenteert twee praktische hulpmiddelen.

Een poster geeft de belangrijkste bevindingen uit het rapport samengevat weer. 

Immaterieel cultureel erfgoed en archiefwerking
Elise Dewilde i.o.v. tapis plein (oktober 2017)

In 2017 zette tapis plein vzw i.s.m. het ICE-trekkersnetwerk* een veldonderzoek op over immaterieel erfgoed in de archiefsector. Een kwalitatieve bevraging met als doel een eerste stand van zaken opmaken en peilen naar de kennis in de archiefsector m.b.t. het ‘immaterieelerfgoedkader’, de visie op immaterieel erfgoed, de mogelijkheden en obstakels die archieven zien, en de vragen en noden die leven. 

Immaterieel cultureel erfgoed en etnisch-culturele diversiteit. Veldbevraging buiten de cultureel-erfgoedsector
Eline Mestdagh i.o.v. tapis plein (mei-augustus 2017)

Het rapport bevat de gebundelde resultaten van een kortlopend experimenteel onderzoek. Twee ruime vragen stonden hierbij centraal. 'Welke noden en verwachtingen m.b.t. een werking rond immaterieel cultureel ergoed leven er buiten de cultureel-erfgoedsector, in het bijzonder onder etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen'? En 'welke methoden en types vraagstelling zijn vruchtbaar in het achterhalen van de gezochte informatie'?

Naar een actieplan ICE&Musea in Vlaanderen 2015-2016. Voorbereidende beleidsnota.
ICE-trekkersnetwerk* (augustus 2015)

Het ICE-trekkersnetwerk maakte in de eerste jaarhelft van 2015 werk van een voorbereidende beleidsnota over immaterieel cultureel erfgoed en musea in Vlaanderen. De nota werd geformuleerd o.b.v. bevindingen binnen een kwalitatieve bevraging in het Vlaamse museumveld. Centraal daarbij stonden vragen rond de rol van musea in Vlaanderen bij het borgen, zichtbaar maken en versterken van immaterieel erfgoed. Daarnaast werd onderzocht welke noden de musea hier rond ervaren. En hoe dit alles zich verhoudt tot de inzet van het Vlaamse immaterieel-erfgoedbeleid.

Virtuoos Vlaanderen! Naar een Living-Human-Treasures-programma in Vlaanderen en Brussel
Januarius, J., Neyrinck, J. en Van Huele, M. i.o.v. tapis plein (Oostakker 2014)

Dit praktijkonderzoek doet gerichte beleidsaanbevelingen om impulsen te geven aan het competentiebeleid en de valorisatie van ervaring (werk en economie), opleidingen en begeleiding van individuele talenten (onderwijs); het borgen van kennis en vaardigheden van immaterieel cultureel erfgoed (cultuur) en het versterken van de band tussen Vlaanderen en (baanbrekend vakmanschap geworteld in) erfgoed als toeristisch speerpunt (toerisme).

*Het ICE-trekkersnetwerk bestond uit tapis plein, CAG, ETWIE, LECA, Het Firmament, Resonant en FARO. Samen zetten deze organisaties tussen 2013 en 2018 de schouders onder een netwerk voor immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen. Vanaf 2019 wordt dit netwerk verder uitgebreid met meerdere partners die rond de verschillende domeinen in immaterieel erfgoed actief zijn (domeinnetwerk immaterieel erfgoed)